Seznámení s žížalím světem

2© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Klasický žížalí svět

Jak bylo řečeno, žížaly žijí ve světě se dvěmi zásadně odlišnými směry – se směrem vertikálním (od ocásku k hlavičce), a směrem horizontálním (napříč žížalou). Celý žížalí svět si můžeme představovat jako sekvenci horizontálních rovin naskládaných nad sebe ve vertikálním směru.

Žížaly se skládají z článků, které jsou na sebe naskládané ve vertikálním směru. Každý článek leží vždy v jedné horizontální rovině.

Žížaly mohou být zvlněné. Zvlnění se však týká pouze relativní horizontální polohy článků – sousední články mohou být vůči sobě horizontálně posunuté. Každý jednotlivý článek zvlněné žížaly však leží i nadále pouze v jedné horizontální rovině.