STR a žížalí farma

Index

A
absolutní budoucnost
34, 35, 36, 37
absolutní klid
32
absolutní minulost
34, 35, 36, 37
B
boost
52, 55, 56, 57
budoucnost, absolutní
34, 35, 36, 37
Č
čas
29, 30, 31, 57, 58
časová souřadnice, globální čas
42, 47
časový úsek (interval) a způsob jeho měření
27, 53, 56
časupodobně položené události
37, 51, 53, 58
články, jednotky výšky
5, 9, 18, 21, 23, 51
články žížaly
2, 5, 9, 16
D
délka a způsob jejího měření
27, 53, 54, 56
E
Einstein, Albert
27, 28
euklidovská geometrie
20, 22, 24, 42, 48, 51, 55, 56
euklidovská vzdálenost
20, 51
G
Galileovy transformace
27, 28, 47
Galileův princip relativity
28
geometrická (rotační) interpretace žížalího světa
22, 26, 27
H
homogenita prostoročasu
41, 43, 49
horizontální souřadnice ξ
9, 10, 13, 16, 17, 18, 23
hypergoniometrické (hyperbolické) funkce
52, 53, 55
I
ideální měřítka (pravítka a hodiny)
30, 53
inerciální pozorovatelé, tuhý systém
31, 32, 38, 41, 42, 43, 46, 47
inerciální soustava
27, 28, 32, 42, 47, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57
inerciální struktura
32
invariant Minkowského geometrie
50, 51, 52, 53, 54
invariant, žížalí
18, 20, 51
K
kauzální struktura (vztahy mezi událostmi)
37, 51, 58
klasické žížalí vzorce (transformace)
13, 14, 16, 26, 27
klasické žížalí vzorce, přibližná oprava
17, 18
klasický žížalí svět
1, 2, 13, 26, 27
konstanta c, rychlost světla
33, 42, 49, 51, 58
konstanta c, v žížalím světě
18, 20, 21, 23, 26, 51
konstantnost rychlosti světla
28, 33, 49
L
linearita transformací mezi inerciálními soustavami
43, 49, 50, 52
Lorentzovy transformace
28, 49, 52, 55, 56, 57
M
maximální rychlost fyzikálního signálu
33, 34, 36, 38, 58
Maxwellovy rovnice
28
Michelsonův experiment
28
Minkowského geometrie
48, 51, 53, 54, 55, 56, 57
Minkowského vzdálenost (pseudovzdálenost)
51
minulost, absolutní
34, 35, 36, 37
N
nadplochy současnosti
35, 42, 46, 49
neisotropie žížalího světa
1, 2, 9, 18, 21, 22
nekonečně (libovolně) rychlý signál
35, 36, 38
newtonovská (nerelativistická) fyzika
27, 35, 36, 47
P
pídě, jednotky šířky
7, 9, 18, 21, 23, 51
pricip relativity, žížalí
4, 6, 12
princip ekvivalence inerciálních soustav (princip relativity)
28, 32, 33, 44, 49, 50
princip relativity, Galileův
28
prodlužování času, relativistické, v pohybující se soustavě
53, 56, 57
prostor
29, 31, 57, 58
prostoročas
29, 31, 32, 36, 41, 42, 43, 48, 51, 53, 56, 57
prostoročasové diagramy
31, 32, 33, 42, 48
prostoročasový interval
50, 51, 52, 53, 54
prostorová souřadnice
42
prostorová vzdálenost, klidová
36, 42, 54
prostorupodbně položené události
36, 37, 47, 51, 54, 58
pseudovzdálenost Minkowského geometrie
51
R
rapidita (pseudoúhel)
52, 53, 54, 55, 56, 57
referenční signál (signál šířící se maximální rychlostí)
33, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 49, 58
relativistická fyzika
27, 29
relativita současnosti
46, 47
rotační žížalí vzorce (transformace)
22, 24, 26, 55, 56
rovnice skloněné žížaly
11, 12
rychlost inerciální soustavy
52, 53, 54, 55, 56
rychlost světla c
29, 33, 42, 49, 51, 58
S
skládání rychlostí
27, 28, 55, 56
skládání směrnic
13, 25, 56
směrnice (sklon) žížaly
4, 6, 8, 11, 13, 24, 25, 56
současnost
34, 35, 36, 38, 40, 42, 46, 47, 53, 54, 58
speciální teorie relativity
27, 29, 33, 56, 57, 58
světelně spojené události
37, 51
světelný kužel
37
světočára pozorovatele
31, 33, 35, 40, 43, 46
synchronizace hodin
38, 40, 41, 42, 44, 46, 47
systém inerciálních pozorovatelů, tuhý
31, 32, 38, 41, 42, 43, 46, 47
Š
šířka žížaly
7, 8, 13, 16, 23, 25, 26, 54, 56
U
událost (bod v prostoročasu)
29, 37, 51
události, časupodobně položené
37, 51, 53, 58
události, prostorupodbně položené
36, 37, 47, 51, 54, 58
události, světelně spojené
37, 51
úhel mezi žížalami
23, 24, 25, 52, 55, 56
V
vertikální souřadnice τ
9, 10, 13, 16, 17, 18, 23, 25
vlastní (klidová) délka
54
vlastní čas
53
volný pozorovatel
31, 36
výška žížaly
5, 6, 13, 16, 18, 23, 25, 26, 53, 56
vzdálenost, v euklidovské geometrii
20, 51
vzdálenost, v Minkowského geometrii
51
Z
zkrácení žížalí výšky
16, 23, 25, 26, 53
zkracování délek, relativistické, v pohybující se soustavě
54, 56, 57
zvětšení žížalí šířky
16, 25, 26, 54
Ž
žížala, ležící
14, 15, 16, 17, 22, 23
žížala, přímá
3, 4, 11, 12
žížalák Albert
1, 19, 26, 52
žížalí invariant
18, 20, 51
žížalí pricip relativity
4, 6, 12
žížalí vzorce (transformace), klasické
13, 14, 16, 26, 27
žížalí vzorce (transformace), rotační
22, 24, 26, 55, 56

© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš