Seznámení s žížalím světem

9© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Jak žížala vnímá okolí

Diametrální rozlišnost vertikálního a horizontálního rozměru souvisí i se způsobem vnímání žížal. Žížala registruje své okolí pomocí senzorů umístěných na každém jejím článku. Tyto senzory ji dávají informaci o vzdálenosti objektů v horizontálním směru. Údaje z jednotlivých článků pak žížala zpracovává a vytváří si z nich svůj obraz světa.

Je proto přirozené, že pro popis svého okolí používá dvou parametrů – horizontální vzdálenost od svého tělíčka ξ (v pídích), a vertikální polohu τ počítanou v článcích.