Klasický popis žížalího světa

12© 2004, verze 1.05D (2005-10-07); Pavel Krtouš

Rovnoprávnost žížal

Zelená žížala bude popisovat své okolí obdobným způsobem jako žížala modrá. Podle žížalího principu relativity jsou popisy obou přímých žížal ekvivalentní.

Lehce nahlédneme, že z pohledu zelené žížaly je modrá žížala popsaná vztahem

ξ'(τ')= -v τ'  .