Seminář atomové fyziky


Seminář se koná ve čtvrtek od 9:00 v posluchárně ÚTF MFF UK
v 10. patře katedrové budovy v Tróji, V Holešovičkách 2, Praha 8


Příští semináře:

17. října 2019
Letní konference 2019 - druhá část
Mgr. Václav Alt
Ústav teoretické fyziky

Minulé semináře:

10. října 2019
Letní konference 2019
doc. RNDr. Martin Čížek, Ph.D.; Mgr. Jan Dvořák
Ústav teoretické fyziky

Předchozí ročníky:


Karel Houfek                                                                                                  Martin Čížek


© 10. října 2019; Karel Houfek <karel.houfek@mff.cuni.cz>