Interpretace kvantové mechaniky

NTMF036

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS 2020: 2/1 Zk

Anotace:

V přednášce se budeme zabývat základy a interpretací kvantové mechaniky, zejména pak povahou kvantového měření. Seznámíme se s různými formulacemi kvantové mechaniky, jejich vzájemnými vztahy, výhodami a problémy.

Přednáška je určeno hlavně pro studenty 3. a 4. ročníku jako doplňková přednáška ke kurzu kvantové mechaniky. Vítáni jsou i doktorandi a další zájemci.

Nepředpokládají se hlubší znalosti kvantové mechaniky, bez předchozího setkání s kvantovou mechanikou však může být absolvování přednášky obtížné.

Konání přednášky:

V zimním semestru 2020 přednáška probíhala každý čtvrtek ve 13:10.

Vzhledem k epidemiologické situaci, výuka probíhala distančně formou přednahraných přednášek a cvičení vedených pomocí aplikace zoom.

 

Přednáška je v současnosti vypisována jednou za dva roky (alternativně s přednáškou Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí - NTMF065).

Zkouška:

Preferovaná je prezenční forma zkoušky. Nicméně je možná i distanční varianta.

To s sebou nese restriktivnější podmínky na průběh zkoušky oproti minulým letem. Konkrétně, před zkouškou bude k dispozici nejvýše 30 min přípravy. Student dostane zadán dvě teoretické otázky.

Během výuky nebudou termíny vypisované v SISu. Je však možné si dohodnout zkouškový termín s přímo s vyučujícím. Ve zkouškovém období letního semestru budou také vypsány ještě nějaké termíny i pro tento předmět.

Distanční forma zkoušky

Distanční zkouška bude probíhat přes zoom. V tomto případě musí být student schopen zajistit kontinuální snímání prostoru zkoušení kamerou a musí být schopen naskenovat/vyfotit a zaslat v reálném čase přípravu vypracovanou před zkouškou.

Na konkrétní realizaci se lze dohodnout individuálně včas před zkouškou.

Materiály k přednášce:

Záznamy přednášek a cvičení jsou k dispozici na zvláštní stránce, jejíž adresa byla rozeslána zapsaným studentům.

(V lednu 2021 došlo k změně adresy webu přednášky a to doplněním úvodního N do kódu přenášky v adrese stránek.)

Sylabus:

Literatura: