Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí

NTMF065

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

ZS 2021: 3/0 Zk

Anotace:

Hamiltonovský formalismus v teorii pole, 3+1 rozštěpení prostoročasu, klasické Greenovy funkce. Kvantování volného pole v zakřiveném prostoročasu, fockovská báze, koherentní stavy, volba vakua, normální uspořádání, Bogoljubovova transformace, S-matice, amplitudy přechodu a generující funkcionál. Statické prostoročasy, diagonalizace Hamiltoniánu, termální stavy, kvantové Greenovy funkce, analytické vlastnosti a singulární struktura Greenových funkcí, Wickova rotace. Částice u pohybujících se zrcadel, kosmologická tvorba částic, Unruhův efekt, Minkowského a Rindlerovo vakuum, detektory částic. Hawkingův efekt, volba módů a vakuového stavu. Kvantování v de Sitterově vesmíru.

Určeno pro studenty magisterského a doktorského studia. Předpokládá se znalost obecné teorie relativity a kvantové mechaniky v rozsahu základních přednášek. Znalost kvantové teorie pole je velkou výhodou, ale ne nutnou podmínkou.

Konání přednášky v ZS 2021:

Kurz je rozvržen ve čtvrtek dopoledne od 9:50 do 12:15 v posluchárně T1.

Přednášky i občasná cvičení probíhají prezenčně.

Přednášky jsou nahrávány a záznamy přednášek jsou k dispozici na zvláštní stránce, jejíž adresa byla rozeslána zapsaným studentům.

Pokud má někdo zájem sledovat záznamy přednášek bez zápisu, ať se obrátí emailem na přednášejícího.

Výuka probíhá v tomto semestru v angličtině.

 

Přednáška je vypisována obvykle jednou za dva roky, alternativně s přednáškou NTMF036 - Interpretace kvantové mechaniky.

Další běh přednášky bude na podzim roku 2023.

Literatura: