zpátky

NMFy 261

Termodynamika a dodatky

Td, MF, SF - učebnice a řešené příklady

Obě skripta vyšla v MatFyzPress a jsou k dostání např. v reprostředisku MFF UK, Sokolovská 49/83, 186 75 Praha 8,
tel. 951 553 141, repro@karlin.mff.cuni.cz, http://www.mff.cuni.cz/mfp

zpátky