RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.

e-mail: kolorenc (at) gmail.com
     kolorenc (at) mbox.troja.mff.cuni.cz

tel: +420 95155 2526

Contact information on the ÚTF MFF UK web page.


ResearchList of publications

Summer School on Interatomic Coulombic decay (ICD), Bad Honnef, September 1st-5th, 2014

Course on ab initio calculation of electronic decay rates: I., II.
More talks available on the ICD Summer School web page.


Výuka - LS 2018/2019

Termodynamika a statistická fyzika II (cvičení)
NTMF044

LS 2018/2019: přednáška St 14:50-17:05 ÚTF (Dr. K. Netočný); cvičení St 13:10-14:40 ÚTF

Doporučená literatura (pro cvičení):
 1. Balian, R.: From Microphysics to Macrophysics, Vol. I & II (Springer 2007)
 2. Huang, K.: Statistical Mechanics (Wiley & Sons 1987)
Požadavky na zápočet:
Domácí úkoly: č. 1 (do 14.3.), č. 2 (do 28.3.), č. 3 (do 18.4.), č. 4 (do 9.5.) č. 5 (do 23.5.)

Aktuální bodový stav a výsledky písemek.

Fyzika pro matematiky I
NMFY160

LS 2018/2019: přednáška Po 9:00-10:30 (T1); cvičení Po 10:40-12:10 (T8)

Požadavky na zápočet: alespoň 65% bodů z domácích úkolů

Domácí úkoly: č. 1 (do 25.3.), č. 2 (do 22.4.), č. 3 (odevzdat u zkoušky)

Aktuální bodový stav.


ZS 2018/2019

Teorie grup a její aplikace ve fyzice
NTMF061

ZS 2018/2019: St 9:00-10:30 & Čt 9:00-10:30 (ÚTF, výuka není systematicky dělena na přednášku a cvičení)

Doporučená literatura:
 1. Cornwell J. F.: Group Theory in Physics, Volumes I and II (Academic Press, London 1984)
 2. Litzman O., Sekanina M.: Užití grup ve fyzice (Academia, Praha 1982)
 3. Sternberg S.: Group Theory and Physics (Cambridge, 1994)
 4. Hamermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems (Addison-Wesley 1962)
 5. Isham, C. J.: Modern Differential Geometry for Physicists, 2nd Ed. (World Scientific, Singapore 1999)
 6. Fecko, M.: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (IRIS, Bratislava 2004)
 7. Ma, Z.-Qi: Group Theory for Physicists (World Scientific, New Jersey 2007)
 8. Lee, J. M: Introduction to Topological Manifolds, 2nd Ed. (Springer, 2011)
[1] a [2] jsou vhodné jako základní literatura k přednášce, především k obecné části a ke konečným grupám. [5] obsahuje dobře pedagogicky zpracovaný geometrický přístup k Liovým grupám (kapitola 4) a hodí se také pro doplnění znalostí o diferenciální geometrii pro ty, kteří neabsolvují příslušnou přednášku (zejména kapitoly 2 a 3.1-3.2).

Obsah přednášek.

Pracovní poznámky k přednáškám: 4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 19.12., 20.12., 3.1., 9.1., 10.1.

Dodatky (některá cvičení):
Požadavky na zápočet:
Požadavky ke zkoušce.

Domácí úkoly (konečné grupy): č. 1 (do 25.10.), č. 2 (do 8.11.), č. 3 (do 22.11.), č. 4 (do 6.12.) č. 5 (do 10.1.), č. 6 (do 10.1.)

Aktuální bodový stav.

Termodynamika a statistická fyzika I (cvičení)
NTMF043

ZS 2018/2019: přednáška Po 15:40-17:55 ÚTF (Dr. K. Netočný); cvičení Čt 14:00-15:30 ÚČJF (8.patro, A945)

Doporučená literatura (pro cvičení):
 1. Callen, H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
 2. Kvasnica, J.: Termodynamika (SNTL, 1965)
Úlohy řešené na cvičeních.

Dodatky:
Požadavky na zápočet:
Domácí úkoly: č. 1 (do 18.10.), č. 2 (do 15.11.), č. 3 (do 6.12.), č. 4 (do 20.12.), č. 5 (do 10.1.)

Aktuální bodový stav.

Studijní texty k přednášce prof. V. Janiše: termodynamika (novější verze může být k dispozici na domácí stránce autora).


Výuka - archiv