RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Curriculum vitae
   

Institute of Theoretical Physics
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
V Holesovickach 2
180 00 Praha 8
Czech Republic

e-mail: kolorenc (at) gmail.com
    kolorenc (at) mbox.troja.mff.cuni.cz

tel: +420 95155 2526Research

List of publications


Výuka

Zimní semestr 2020/2021

Termodynamika a statistická fyzika I
NTMF043

ZS 2020/2021: Vzhledem k uzavření VŠ bude výuka probíhat distančně prostřednictvím aplikace ZOOM v původně rozvrženém čase. Link se bude objevovat na tomto místě a bude také rozesílán zapsaným studentům e-mailem.

Doporučená literatura:
 1. Fermi, E.: Thermodynamics (Dover, 1956)
  Zhruba pokrývá fenomenologickou část přednášky od základních termodynamických zákonů po zavedení entropie. Dostupná v knihovně MFF ve velmi omezeném množství.
 2. Callen, H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
  Základní kniha, dostupná v knihovně MFF. Pokrývá druhou část přednášky po zavedení entropie.
 3. Luscombe J. H.: Thermodynamics (CRC Press, 2018)
  Výborná kniha pokrývající až na pár témat celý kurz termodynamiky, zatím žel v knihovně MFF chybí.
 4. Kurz statistické fyziky Davida Tonga (Cambridge)
  Strukturou budování teorie neodpovídá tomuto předmětu, jedná se ovšem o výborný ucelený kurz hodný pozornosti, s volně dostupnými studijními texty.
Výše uvedené knihy se věnují především termodynamice, literatura pro statistickou fyziku bude doplněna později.

Obsah přednášek (s odkazy na poznámky).

Poznámky k přednášce 2020/21:
Požadavky na zápočet

Teorie grup a její aplikace ve fyzice
NTMF061

ZS 2020/2021: Vzhledem k uzavření VŠ bude výuka probíhat distančně prostřednictvím aplikace ZOOM v původně rozvrženém čase. Link se bude objevovat na tomto místě a bude také rozesílán zapsaným studentům e-mailem.

Doporučená literatura:
 1. Cornwell J. F.: Group Theory in Physics, Volumes I and II (Academic Press, London 1984)
 2. Litzman O., Sekanina M.: Užití grup ve fyzice (Academia, Praha 1982)
 3. Sternberg S.: Group Theory and Physics (Cambridge, 1994)
 4. Hamermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems (Addison-Wesley 1962)
 5. Isham, C. J.: Modern Differential Geometry for Physicists, 2nd Ed. (World Scientific, Singapore 1999)
 6. Fecko, M.: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (IRIS, Bratislava 2004)
 7. Ma, Z.-Qi: Group Theory for Physicists (World Scientific, New Jersey 2007)
Knihy [1] and [2] mohou sloužit jako hlavní literatura ke kurzu, především pro základní teorii, teorii reprezentací a konečné grupy. Kniha [5] obsahuje srozumitelný přehled geometrického přístupu k Lieovým grupám (kapitola 4). Kapitoly 2 a 3 mohou zároveň posloužit jako úvod do diferenciální geometrie.

Obsah přednášek s odkazy na poznámky, jak bylo odpředneseno v ZS 2019/2020

Lecture notes 2019/20:
4.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 8.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 10.1.

Požadavky na zápočet

Výuka - archiv