doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Curriculum vitae
   

Institute of Theoretical Physics
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
V Holesovickach 2
180 00 Praha 8
Czech Republic

e-mail: premysl.kolorenc (at) matfyz.cuni.cz
    kolorenc (at) gmail.com

tel: +420 95155 2526Research

List of publications
Výuka

Zimní semestr 2023/2024

Rozcestník:

Termodynamika a statistická fyzika I
NTMF043

ZS 2023/2024:
Požadavky na zápočet:

Požadavky ke zkoušce.
Bude upřesněno na konci semestru dle skutečně odpřednesené látky.

Obsah přednášek (s odkazy na poznámky).
Obsahuje také doporučené úlohy pro cvičení. Kompletní přehled z minulých semestrů je k dispozici v archivu.

Zadání domácích úloh:
 1. Chladicí vůz (do 1.11.)
 2. Výroba kyslíku (do 22.11.)
 3. Redukce derivace (do 6.12.)
 4. Maxwell-Boltzmann (do 10.1.)
Náhradní domácí úlohy: náhradní #1, náhradní #2
 • Úlohy odevzdávejte elektronicky přes MS Teams (s případnými problémy se obracejte na dr. Žondu).
 • Řešení odevzdávejte jako jediný soubor výhradně ve formátu pdf.
 • Kvalita řešení je hodnocena v procentech, všechny úlohy mají stejnou váhu.
 • Úlohy s nízkým hodnocením je možné opravit řešením náhradních úloh zadaných na konci semestru.

Doporučená literatura:
 1. Luscombe J. H.: Thermodynamics (CRC Press, 2018)
  Výborná kniha, pokrývající až na pár témat celou termodynamickou část kurzu.
  Přístupné elektronicky na Portálu e-knih (Ebook Central).
 2. Callen H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
  Základní kniha, dostupná v knihovně MFF. Pokrývá druhou část přednášky po zavedení entropie.
 3. Fermi E.: Thermodynamics (Dover, 1956)
  Zhruba pokrývá fenomenologickou část přednášky od základních termodynamických zákonů po zavedení entropie. Dostupná v knihovně MFF ve velmi omezeném množství.
 4. Sagion A., Faraldo R., Pierno M.: Thermodynamics - Fundamental Principles and Applications (Springer, 2019)
  Velmi konzistentní zpracování termodynamiky, mnoho (neřešených) úloh a problémů.
 5. Huang K.: Statistical mechanics (Wiley, 1987)
  Klasická kniha, pro tento kurz především kapitoly 6, 7, případně 8.
 6. Kardar M.: Statistical Physics of Particles (Cambridge, 2007)
  Přdedevším kapitoly 3 (Liouvillův teorém) a 4. Stručné, ale i tak více než odpovídá kapacitě tohoto semestru. K dispozici jako kurz zde.
 7. Kurz statistické fyziky Davida Tonga (Cambridge)
  Strukturou budování teorie neodpovídá tomuto předmětu, vychází primárně ze statistické fyziky. Jedná se ovšem o výborný ucelený kurz hodný pozornosti, včetně dobře čitelného přehledu fenomenologické termodynamiky. Volně dostupné studijní texty.
 8. Swendsen R. H.: An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics (2nd Ed., Oxford Graduate Texts, 2012)
 9. Kurz statistické fyziky Michaella Crosse (CalTech), obzvláště fázové přechody (2nd term).

Doplňky:

Výuka - archiv