RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.

e-mail: kolorenc (at) gmail.com
     kolorenc (at) mbox.troja.mff.cuni.cz

tel: +420 95155 2526

Contact information on the ÚTF MFF UK web page.


Research

List of publications (orcid)

Summer School on Interatomic Coulombic decay (ICD), Bad Honnef, September 1st-5th, 2014

Course on ab initio calculation of electronic decay rates: I., II.
More talks available on the ICD Summer School web page.


Výuka - ZS 2017/2018

Teorie grup a její aplikace ve fyzice
NTMF061

ZS 2017/2018: St 9:00-12:15 ÚČJF (8.patro, A836)

Doporučená literatura:
  1. Cornwell J. F.: Group Theory in Physics, Volumes I and II (Academic Press, London 1984)
  2. Litzman O., Sekanina M.: Užití grup ve fyzice (Academia, Praha 1982)
  3. Sternberg S.: Group Theory and Physics (Cambridge, 1994)
  4. Hamermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems (Addison-Wesley 1962)
  5. Isham, C. J.: Modern Differential Geometry for Physicists, 2nd Ed. (World Scientific, Singapore 1999)
  6. Fecko, M.: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (IRIS, Bratislava 2004)
  7. Ma, Z.-Qi: Group Theory for Physicists (World Scientific, New Jersey 2007)
[1] a [2] jsou vhodné jako základní literatura k přednášce, především k obecné části a ke konečným grupám. [5] obsahuje dobře pedagogicky zpracovaný geometrický přístup k Liovým grupám (kapitola 4) a hodí se také pro doplnění znalostí o diferenciální geometrii pro ty, kteří neabsolvují příslušnou přednášku (především kapitola 2 a 3.1-3.2).

Obsah přednášek.

Pracovní poznámky k přednáškám: 5.10., 11.10., 18.10., 25.10., 1.11., 15.11., 22.11., 29.11., 6.12., 13.12., 20.12., 3.1., 10.1.

Dodatky (některá cvičení):
Požadavky na zápočet:
Požadavky ke zkoušce.

Domácí úkoly (konečné grupy): č. 1 (do 18.10.), č. 2 (do 15.11.), č. 3 (do 29.11.), č. 4 (do 6.12.), č. 5 (do 3.1.), č. 6 (do 17.1.)

Aktuální bodový stav.

Poznámky dr. Houfka k přednášce v ZS 2012/2013. Zde najdete také další vhodnou literaturu a pro jednotlivá témata podrobnější odkazy na konkrétní kapitoly.


Termodynamika a statistická fyzika I (cvičení)
NTMF043

ZS 2017/2018: přednáška St 8:10-10:25 ÚTF (Prof. V. Janiš); cvičení Čt 13:10-14:40 T8

Doporučená literatura (pro cvičení):
  1. Callen, H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
  2. Kvasnica, J.: Termodynamika (SNTL, 1965)
Úlohy řešené na cvičeních.

Dodatky:
Požadavky na zápočet:

Opravný termín zápočtové písemné práce: Út 23.1. 12:00 (T9)

Domácí úkoly: č. 1 (do 26.10.), č. 2 (do 9.11.), č. 3 (do 23.11.), č. 4 (do 14.12.), č. 5 (do 4.1.), č. 6 (do 12.1.)

Náhradní domácí úkoly: náhradní č. 1, náhradní č. 2
Náhradní úkoly je třeba odevzdat alespoň dva pracovní dny před žádostí o udělení zápočtu. Pokud stačí ke splnění požadavků jen jeden náhradní úkol, volí si student úlohu dle vlastního výběru.

Aktuální bodový stav a výsledky písemek.

Studijní texty k přednášce prof. V. Janiše: termodynamika (novější verze může být k dispozici na domácí stránce autora).


Výuka - archiv


Zajímavé odkazy