doc. RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D.Curriculum vitae
   

Institute of Theoretical Physics
Faculty of Mathematics and Physics, Charles University
V Holesovickach 2
180 00 Praha 8
Czech Republic

e-mail: premysl.kolorenc (at) matfyz.cuni.cz
    kolorenc (at) gmail.com

tel: +420 95155 2526Research

List of publications
Výuka

Rozcestník:

Zimní semestr 2021/2022


Termodynamika a statistická fyzika I
NTMF043

ZS 2021/2022:

Požadavky na zápočet (bude upřesněno na cvičeních)

Obsah přednášek a požadavky ke zkoušce v ZS 2020/2021 (s odkazy na poznámky). Obsahuje také doporučené úlohy pro cvičení.

Poznámky k přednášce 2021/22:

Doporučená literatura:
 1. Fermi, E.: Thermodynamics (Dover, 1956)
  Zhruba pokrývá fenomenologickou část přednášky od základních termodynamických zákonů po zavedení entropie. Dostupná v knihovně MFF ve velmi omezeném množství.
 2. Callen, H. B.: Thermodynamics and an Introduction to Thermostatistics (2nd ed., John Wiley & Sons, 1985)
  Základní kniha, dostupná v knihovně MFF. Pokrývá druhou část přednášky po zavedení entropie.
 3. Luscombe J. H.: Thermodynamics (CRC Press, 2018)
  Výborná kniha pokrývající až na pár témat celý kurz termodynamiky.
  Přístupné elektronicky na Portálu e-knih (Ebook Central).
 4. Kurz statistické fyziky Davida Tonga (Cambridge)
  Strukturou budování teorie neodpovídá tomuto předmětu, vychází primárně ze statistické fyziky. Jedná se ovšem o výborný ucelený kurz hodný pozornosti, včetně dobře čitelného přehledu fenomenologické termodynamiky. Volně dostupné studijní texty.
 5. Swendsen, R. H.: An Introduction to Statistical Mechanics and Thermodynamics (2nd Ed., Oxford Graduate Texts, 2012)
  Obsáhlejší než [4] a [6], koncepčně ale nejblíže statisticko-fyzikální části přednášky.
 6. Kardar, M.: Statistical Physics of Particles (Cambridge, 2007)
  Přdedevším kapitoly 3 (Liouvillův teorém) a 4. Stručné, ale i tak více než odpovídá kapacitě tohoto semestru. K dispozici jako kurz zde.
 7. Huang, K.: Statistical mechanics (Wiley, 1987)
  Klasická kniha, také dobrá alternativa (kapitoly 6,7, možná 8).

Doplňky:Group theory and its application in physics
NTMF061

Winter term 2021/2022:
Contents of the lectures (with hyperlinks to notes).

Exam requirements

Home assignments: #1 (due 20.10.), #2 (due 10.11.), #3 (due 24.11.), #4 (due 22.12.), #5 (due 5.1.)

Credit requirements:
Literature:
 1. Cornwell J. F.: Group Theory in Physics, Volumes I and II (Academic Press, London 1984)
 2. Litzman O., Sekanina M.: Užití grup ve fyzice (Academia, Praha 1982)
 3. Sternberg S.: Group Theory and Physics (Cambridge, 1994)
 4. Hamermesh M.: Group Theory and its Application to Physical Problems (Addison-Wesley 1962)
 5. Isham, C. J.: Modern Differential Geometry for Physicists, 2nd Ed. (World Scientific, Singapore 1999)
 6. Fecko, M.: Diferenciálna geometria a Lieove grupy pre fyzikov (IRIS, Bratislava 2004)
 7. Ma, Z.-Qi: Group Theory for Physicists (World Scientific, New Jersey 2007)
Refs. [1] and [2] can serve as main textbooks to accompany the course, in particular for the introductory/general topics, representation theory and finite groups. Ref. [5] contains lucid overview of geometrical approach to Lie groups (Chapter 4) and can be used also as introduction to differential geometry for students who do not attend dedicated course (Chapters 2 and 3.1-3.2).

Supplements:

Výuka - archiv