RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

[zatím jen velmi stručně]