prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

Osobní údaje:

Vzdělání a vědecká výchova:

Průběh zaměstnání:

Vědecká a odborná činnost:

Podíl na řešení grantů:

Zahraniční aktivity:

Pedagogická a popularizační činnost:

Členství v orgánech fakulty a univerzity, ocenění