Vyberte si kodovani cestiny pro prohlizeni nasich stranek:

bez explicitniho prekodovani
(pokud Vas prohlizec zobrazuje cestinu spravne a jen jste byli zvedavi, kam Vas ten odkaz asi vezme)
ASCII
... bez diakritiky
iso-8599-2
... standard na UNIX-like systemech
mac
... kodovani pouzivane na nahryzanych pocitacich
utf-8
... ne zcela idealni verze Unicode
win-1250
... kodovani pouzivane mrkvosoftem

Choose character coding for czech letters with diacritical marks on our site:

no explicit overcoding
(if your browser is showing everything correctly and you were just wondering where the link would have taken you)
ASCII
... no diacritical marks
iso-8599-2
... standard on UNIX-like systems
mac
... character coding used on nibbled computers
utf-8
... the not-so-ideal version of Unicode
win-1250
... m$ character coding for Central Europe

Poslední úprava: 2007-12-05 22:22 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page