Vybrané partie obecné relativity

NTMF063, NTMF073

Jiří Bičák, Marcello Ortaggio, Otakar Svítek, Robert Švarc

ZS 2020: 2/0 Zk

Anotace:

Pokročilé kapitoly obecné relativity.

Pro studenty magisterského a doktorského studia, absolventy kurzu NTMF037, případně NTMF038.

Přednášky NTMF063 a NTMF073 navzájem alternují, obě přednášky se liší výběrem témat a obecně na sebe nenavazují.

Konání přednášky:

Vzhledem ke zrušení prezenční výuky na vysokých školách, přednáška se konala distančním způsobem formou přednahratých přednášek a konzultací přes Zoom.

Přednášky byly vedeny v anglickém jazyce.

Záznamy přednášek jsou k dispozici na anglické verzi této stránky.

Témata pro ZS 2020:

© 2021-10-12; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>