Zaměstnanci ÚTF


prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

portrét: Pavel Krtouš
e-mail
Pavel.Krtous (at) utf.mff.cuni.cz
www stránka
http://utf.mff.cuni.cz/~krtous
telefon
+420 95155 2504
místnost
A1034
adresa

Ústav teoretické fyziky MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8

konzultační hodiny
podle domluvy
vyučované předměty
oblasti zájmu
Obecná teorie relativity (globální a kauzální struktura prostoročasů, přesná řešení, gravitace ve vyšších dimenzích, povaha záření v obecných prostoročasech, diferenciální geometrie).
Kvantová mechanika (interpretace kvantové mechaniky, smyčková kvantová gravitace, minisuperprostorové modely).
bibliografie:
publikace v databázi ÚTF (neúplné)
edit

Poslední úprava: 2014-02-25 17:01 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page