Zaměstnanci ÚTF


prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

portrét: Pavel Krtouš
e-mail
Pavel.Krtous (at) utf.mff.cuni.cz
www stránka
http://utf.mff.cuni.cz/~krtous
telefon
+420 95155 2504
místnost
A1034
adresa
Ústav teoretické fyziky MFF UK
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
konzultační hodiny
podle domluvy
vyučované předměty
NOFY002 Proseminář z matematických metod fyziky
NOFY070 Proseminář z teoretické fyziky
NOFY126 Klasická elektrodynamika
NPOZ007 Filosofické problémy fyziky
NPOZ008 Fyzika jako dobrodružství poznání
NTMF036 Interpretace kvantové mechaniky
NTMF059 Geometrické metody teoretické fyziky I
NTMF060 Geometrické metody teoretické fyziky II
NTMF065 Úvod do kvantové teorie pole na křivém pozadí
NTMF095 Quantum information in curved spacetime
NTMF100 Odborné soustředění ÚTF
oblasti zájmu
Obecná teorie relativity (globální a kauzální struktura prostoročasů, přesná řešení, gravitace ve vyšších dimenzích, povaha záření v obecných prostoročasech, diferenciální geometrie).
Kvantová mechanika (interpretace kvantové mechaniky, smyčková kvantová gravitace, minisuperprostorové modely).
bibliografie:
publikace v databázi ÚTF (neúplné)
edit

Poslední úprava: 2023-01-19 15:32 CET
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page