Lidé na ÚTF

Personální obsazení katedry

Doktorandi oboru Teoretická fyzika (P4F1, dříve F-1)

Ústav teoretické fyziky se významnou měrou podílí na přípravě doktorandů v oboru P4F1 (Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika). Část doktorandů tohoto oboru má své školitele na ÚTF a prof. P. Krtouš je jeho předsedou.

Studenti oboru teoretická fyzika

Ústav je garantem navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika. Velká část studentů tohoto programu má své vedoucí diplomové práce z ÚTF a též řada bakalářských prací orientovaných na teorii je vedena na ÚTF:

Hosté na ÚTF

Díky spolupráci se zahraničními pracovišti přijíždí na ÚTF řada hostů:


Poslední úprava: 2022-10-18 12:06 CEST
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page