Filosofické problémy fyziky


Seminář se koná se jednou za čtrnáct dní
ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně N1
v pavilónu Impakt v areálu MFF v Tróji.

Předmět si v zimním semestru zapisujte pod kódem NPOZ007.

Pokud se nezmění epidemiologická situace, přednášky budou probíhat prezenční formou. Přednášky budou nahrávány a záznamy budou zveřejňovány na těchto stránkách. Prezenční přednášky ale nebudou přímo streamovány.


Příští semináře:

15. prosince 2022
Teorie strun
Martin Schnabl
CEICO, FzÚ AV ČR
5. ledna 2023
Holografie a AdS/CFT korepondence
David Kubizňák
ÚTF MFF UK

Minulé semináře:

6. října 2022
Quo vadis, fundamentální teorie?
Pavel Krtouš

V tomto semestru si představíme některé z moderních fundamentálních teorií, pomocí kterých se snažíme popisovat svět okolo nás. Zejména se zaměříme na teorie snažící se o jednotný popis všech interakcí.

V úvodní přednášce se seznámíme s jazykem kvantové teorie a s jazykem teorie gravitace - dvou teorií, které doposud čekají na své spojení.

V následujících přednáškách se budeme věnovat několika cestám, které se o takové spojení pokoušejí.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

20. října 2022
Kvantová teorie pole
Jiří Novotný
ÚČJF MFF UK

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

3. listopadu 2022
General relativity and loop quantum gravity
Simone Speziale
Centre de Physique Theorique, Francie
(seminář v angličtině)

More than a hundred years ago, general relativity has deeply and forever changed our understanding of nature, allowing us to understand aspects of the universe such as black holes and the cosmological expansion, and providing crucial inputs to everyday applications such as the GPS. The last decade has seen once again a fantastic confirmation of the theory, with the new observations of gravitational waves and the first direct imaging of supermassive black holes. And yet, the prediction of spacetime singularities and the disregard of quantum effects give strong reasons to believe that the theory is incomplete, and something more fundamental lies behind it. I will give an overview of this theoretical problem, describe why it is hard to solve, and present a possible scenario for its resolution based on discrete quanta of spacetime which emerges from an approach known as loop quantum gravity.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV na YouTube.

1. prosince 2022
Cesty ke sjednoceni interakci v mikrosvete
Michal Malinský
ÚČJF MFF UK

Předchozí ročníky:

Fyzika jako dobrodružství poznání Filosofické problémy fyziky

Pavel Krtouš


© 10. listopadu 2022; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>
© 3. prosince 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>