Filosofické problémy fyziky


V rámci semináře v letním semestru běží cyklus přednášek

Fyzika jako dobrodružství poznání

Přednášky se konají každý týden ve čtvrtek od 18:15 v posluchárně N1
v pavilónu Impakt v areálu MFF v Tróji.

Předmět si v letním semestru zapisujte pod kódem NPOZ008.


Příští semináře:

V nejbližší budoucnosti nejsou plánované žádné semináře.


Minulé semináře:

24. února 2022
Od Aristotela k Newtonovi
(vznik setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Témata diskutovaná v prvních přednáškách jsou rozebírána v textu:

3. března 2022
Newton vs. Mach
(povaha setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

Materiály k přednášce:

10. března 2022
Speciální teorie relativity
(kauzalita a setrvačnost jako vlastnosti prostoročasu)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

17. března 2022
Cesta k zakřivené geometrii
(k jazyku Einsteinovy obecné teorie relativity)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

24. března 2022
Náš pokřivený vesmír
(dynamika gravitace a setrvačnosti)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

31. března 2022
Bestiář obecné teorie relativity
(na hranici fyziky)
Pavel Krtouš

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

7. dubna 2022
Do nitra hmoty
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

14. dubna 2022
Vlny nebo částice?
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

21. dubna 2022
Kvantování
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

28. dubna 2022
Interakce
Pavel Cejnar

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

5. května 2022
Kvantové divy
Pavel Cejnar
12. května 2022
Klasický svět
Pavel Cejnar

Předchozí ročníky:

Fyzika jako dobrodružství poznání Filosofické problémy fyziky

Pavel Krtouš


© 3. května 2022; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>
© 9. srpna 2022; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>