Filosofické problémy fyziky
podzim 2015


Proběhlé semináře:

15. října 2015
Paradox indukce
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
29. října 2015
Neviditelný vesmír
Michal Malinský
ÚČJF MFF UK
12. listopadu 2015
Esse est percipi?
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
3. prosince 2015
Pozor! Seminář se koná mimo pravidelný 14 denní cyklus.
Historie námořní navigace
Peter Scheirich
AsÚ AV ČR
10. prosince 2015
Nekonečno a neurčitost
Miroslav Holeček
Západočeská univerzita
14. ledna 2016
Instrumentální realismus
Ladislav Kvasz
Pedagogická fakulta UK

Další ročníky:


© 20. ledna 2016; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>