Filosofické problémy fyziky
podzim 2006


Proběhlé semináře:

5. října 2006
seminář se nekoná
19. října 2006
Je Hospodin hospodárný?
aneb historie variačních principů
J. Langer
ÚTF
2. listopadu 2006
Symetrie v mikrosvětě
P. Cejnar
ÚČJF
16. listopadu 2006
Racionalismus, empiricismus a temná hmota
Jiří Langer
ÚTF
30. listopadu 2006
Dvě kultury
Jiří Langer
ÚTF
14. prosince 2006
Nekonečně malé a velké veličiny ve fyzice
(a všude kolem nás)
Pavel Krtouš
ÚTF
11. ledna 2007
O původu hmotnosti
Jiří Hošek
ÚJF AV ČR

Další ročníky:


© 5. ledna 2007; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>