Filosofické problémy fyziky
jaro 2014


Proběhlé semináře:

27. února 2014
Fyzika a metafyzika
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
13. března 2014
Standardní model elementárních částic
Jiří Hořejší
ÚČJF
27. března 2014
Chaos
Pavel Cejnar
ÚČJF
10. dubna 2014
Sedm forem determinismu
Miroslav Dočkal
FF UP Olomouc

Jaký stav věcí – a jaký svět z nich složený – považujeme za determinovaný?

24. dubna 2014
Jeden či mnoho světů v kvantové realitě
aneb o povaze kolapsu vlnové funkce
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Podle klasické formulace kvantové mechaniky časový vývoj kvantového systému probíhá dvěma diametrálně odlišnými procesy: unitárním vývojem podle Schrödingerovy rovnice a skokovou změnou (kolapsem) stavu při měření systému. Jaká je skutečná povaha kolapsu stavu? Jedná se o skutečný proces či jen o změnu našeho popisu? Lze kolaps vysvětlit dekoherencí v rozšířeném systému či ho je nutno nahradit útěkem do multisvětové reality?

22. května 2014
Jeden či mnoho světů v kvantové realitě
tentokrát o mnoha světech
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Pokračování posledního semináře o interpretaci kvantové mechaniky.

Podle klasické formulace kvantové mechaniky časový vývoj kvantového systému probíhá dvěma diametrálně odlišnými procesy: unitárním vývojem podle Schrödingerovy rovnice a skokovou změnou (kolapsem) stavu při měření systému. Jaká je skutečná povaha kolapsu stavu? Jedná se o skutečný proces či jen o změnu našeho popisu? Lze kolaps vysvětlit dekoherencí v rozšířeném systému či ho je nutno nahradit útěkem do multisvětové reality?


Další ročníky:


© 5. ledna 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>