Filosofické problémy fyziky
jaro 2006


Proběhlé semináře:

2. března 2006
Einstein a Praha
J. Bičák
ÚTF
16. března 2006
Gödel, úplnost a neúplnost
P. Hájek
ÚI AV ČR
30. března 2006
Kauzalita ve fyzice
J. Langer, P. Krtouš
ÚTF
13. dubna 2006
Deterministický chaos
D. Heyrovský
ÚTF
27. dubna 2006
Penroseovo aperiodické dláždění
Petr Kůrka
KTIML MFF UK

Penroseovy dlaždice jsou dva čtyřúhelníky, jimiž lze vydláždit rovinu. Žádné takové dláždění není periodické a každé je skoroperiodické.

11. května 2006
Fyzika jako součást kultury
Jiří Langer
ÚTF
25. května 2006
Seminář začíná mimořádně v 18:30.
Vidíme to, co vidíme?
Ivan M. Havel
CTS UK

Od optických klamů k velké iluzi ...


Další ročníky:


© 3. října 2006; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>