Filosofické problémy fyziky
jaro 1998


Proběhlé semináře:

5. března 1998
K. Popper a falzifikace vědeckých hypotéz
Jiří Langer
KTF
19. března 1998
Země kolem Slunce či Slunce kolem Země?
Jiří Langer
KTF
2. dubna 1998
Směr času I
Obecné úvahy o směru času ve fyzice
Jiří Langer
KTF
16. dubna 1998
Směr času II
Feynman-Wheelerova elektrodynamika
aneb kterak časově symetrická teorie ke směru času přišla
Pavel Krtouš
KTF
30. dubna 1998
Směr času III
Statistiký směr času
Roman Kotecký
KTF
14. května 1998
Maxwell, Clifford, Gibbs, Heaviside
aneb kterak elektrodynamika k div a rot přišla
Jiří Podolský
KTF
28. května 1998
Kterak elektrodynamika do čtvrtého rozměru vstoupila
Jiří Langer, Pavel Krtouš
KTF

Další ročníky:


© 17. června 1998; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>