Filosofické problémy fyziky
jaro 1999


Proběhlé semináře:

4. března 1999
Co je to fuzzy logika
Petr Hájek
ÚI AVČR

Doporučená literatura:

18. března 1999
Matematické modely a jejich fyzikální interpretace
Jiří Langer a Pavel Krtouš
KTF MFF UK

Rozebereme si význam výroků typu: "Žijeme v euklidovském (resp. zakřiveném) prostoru". Dotkneme se otázky, zda vlastnosti prostoru okolo nás jsou dány a priory, zda jsou nutností plynocí z matematiky či zda se jedná o fyzikálně měřitelné kvantity.

Dále se budem zabývat obdobnou otázkou na hlubší úrovni -- budeme se ptát, zda samotná běžně používaná matematika je jediná možná, či zda se jedná a jednu z možných alternativ, mezi kterými lze volit na základě experimentální zkušenosti.

Ukážeme si, že v současné fyzice existují situace, v kterých by bylo možná vhodnější využívat tzv. nestandardní matematickou analýzu, což zhruba řečeno znamená umět počítat s nekonečně malými a velkými čísly.

8. dubna 1999
Seminář je o týden posunut!
Bezbodový přístup k prostorům
Aleš Pultr
KAM MFF UK
15. dubna 1999
Selfreference a Gödelovy věty
Antonín Kučera
KTI MFF UK
29. dubna 1999
Determinismus a předvídatelnost ve fyzice
Jiří Langer
KTF MFF UK

Determinismem se obvykle rozumí, že budoucí stav systému je jednoznačně určen stavem současným. Takto formulovaný determinismus znamená ale něco jiného, než praktickou i teoretickou předvídatelnost. Okrajově se dotkneme i problému svobodné vůle.

20. května 1999
Příroda hovoří jazykem matematiky
Jiří Veselý, Jiří Langer
MÚ MFF UK, KTF MFF UK

Diskusní seminář o vztahu fyziky, matematiky a filosofie.


Další ročníky:


© 19. května 1999; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>