Filosofické problémy fyziky
jaro 2000


Proběhlé semináře:

9. března 2000
Jak změnily fyzikální revoluce z počátku století koncepční aparát fyziky
Jiří Langer
ÚTF

Tento semestr chceme připomenout některé velké fyzikální objevy, které přineslo toto století. Úvodní seminář chce naznačit, jak ovlivnily velké teorie tohoto století - teorie relativity a kvantová mechanika - pojmovou strukturu fyziky i filosofický přístup k pojmu "realita".

16. března 2000
Historie standardního modelu elektroslabých interakcí
Jiří Hořejší
ÚJČF
30. března 2000
Gravitace a vesmír
Jiří Bičák
ÚTF
13. dubna 2000
Determinismus a chaos
Petr Kůrka
KMLFM
27. dubna 2000
Kvantová teorie atomů, molekul a kondenzovaných látek
Jiří Čížek
KCHFO
11. května 2000
Zlaté století astronomie
Jiří Grygar
FÚ AV ČR

Další ročníky:


© 11. dubna 2000; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>