Filosofické problémy fyziky
podzim 2005


Proběhlé semináře:

20. října 2005
Pavouci a mravenci
aneb
racionalistický versus empirický přístup k poznání
Jiří Langer
ÚTF
3. listopadu 2005
Západ a východ za dob předsokratovských
aneb
Racionalističtí duchaři a empiričtí zkoumatelé
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK

Pýthagorejci a Eleaté kontra Miléťané, Hérakleitos a ostatní Ióňané

1. prosince 2005
Příběh neeuklidovské geometrie
Pavel Krtouš
ÚTF

Seminář o tom, zda je, zda musí být či zda by měla být geometrie našeho světa euklidovská.

Objev neeuklidovských geometrií je jedna z nejzajímavějších kapitol historie matematiky. Povíme si o tom, jak euklidovská geometrie ovládla na dvě tisíciletí geometrické myšlení a nechtěla pustit na scénu konkurenci. Nastíme, jak ona konkurence vypadá a co bychom se učili ve škole, kdybychom neuvěřili Euklidovi, že k přímce vede bodem jen jedna rovnoběžka. A pokusíme se pochopit, v jakém vztahu jsou různé gemetrie ke geometrii světa kolem nás.

15. prosince 2005
Aplikace logiky ve filozofii: důkazy Boží existence
Petr Dvořák
Katedra filosofie a patrologie, CMTF UP

Přednáška představuje různé typy důkazů Boží existence v dějinách myšlení s důrazem na tzv. apriorní důkazy. Všímá si jejich filozofických předpokladů i logické stavby. Důkazy Boží existence představují zajímavé pole aplikace tradiční a současné logiky i zdroj filozoficko-ontologických otázek.

12. ledna 2006
Struktura fyzikálních revolucí
Jiří Langer
ÚTF

Další ročníky:


© 9. ledna 2006; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>