Filosofické problémy fyziky
podzim 2011


Proběhlé semináře:

6. října 2011
Vývoj fyzikálních teorií
J. Langer
ÚTF MFF
20. října 2011
Aristoteles - Newton - Mach
(Tři pohledy na setrvačnost)
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
3. listopadu 2011
Inspirace pro fyzikální teorie
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Popperovo pojeti fyzikánich teorii jako dosud nefalzifikovaných hypotez . Hledání metaprincipu pro veškeré dění. Fyzikalní teorie jako zobecnění pozorování. Matematická krása jako inspirace pro fyziku. Matematická krása jako inspirace umění.

1. prosince 2011
Fyzikální a ekonomické modely
J. Steiner, F. Matějka
CERGE

Oba přednášející jsou absolventi fyziky, kteří se po absolvování MFF věnovali ekonomickému modelování. Po zahraničních pobytech (Edinburgh, Princeton) působí nyní na CERGE.

15. prosince 2011
Inercie jako geometrie prostoročasu
(Setrvačnost počtvrté, tentokrát podle Einsteina)
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
12. ledna 2012
Všechny krásy světa
J. Langer
ÚTF MFF UK

Vědecký, filosofický a umělecký pohled na svět.


Další ročníky:


© 6. ledna 2012; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>