Filosofické problémy fyziky
podzim 2019


Proběhlé semináře:

17. října 2019
Cesta k STR skrze žížalí farmu
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

31. října 2019
Jazyk fundamentálních teorií: akce a geometrizace
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

14. listopadu 2019
Máte problémy s časem? Zkuste to bez času!
Otakar Svítek
ÚTF MFF UK

Od antických úvah o podstatě pohybu a času, přes novověkou mechaniku, po problémy s časem při kvantování gravitace a jeho odvrhnutí propagované Julianem Barbourem.

Záznam přednášky.

28. listopadu 2019
O původu hmoty
Michal Malinský
ÚČJF

Záznam přednášky.

12. prosince 2019
Newton promluví česky
Jan Novotný
PeF MU

V rámci edice Prameny novověké vědy vychází výběr překladů z latiny komentovaných Newtonových textů, přednášející je jedním z komentátorů. Bude se zabývat např. problémy spojenými s výkladem Newtonova díla, zejména vztahem 1. a 2. Newtonova zákona a Newtonovými kosmologickými názory, jak se projevují v jeho korespondenci s Bentleym.

Záznam přednášky.

9. ledna 2020
100 let od principiálních měření na Príncipe
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

V roce 1919 pozoroval A. Eddington na ostrůvku Príncipe při zatmění Slunce ohyb světelných paprsků v gravitačním poli Slunce. Prokázal, že výsledky potvrzují předpověď Einsteinovy teorie relativity a dávají i jasný smysl spojení gravitace se zakřivením prostoročasu v této teorii.

Záznam přednášky.


Další ročníky:


© 19. ledna 2020; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>