Filosofické problémy fyziky
podzim 2004


Proběhlé semináře:

14. října 2004
Philipp Frank a vídeňský kroužek
J. Langer
ÚTF MFF UK

Teoretický fyzik Philipp Frank, nástupce Alberta Einsteina na pražské německé univerzitě, stál u zrodu filosofické skupiny řazené k tzv. logickému empirismu, která se zasložila o vyjasnění řady otázek epistomologie vědy.

11. listopadu 2004
Teologické zdůvodnění aktuálního nekonečna v matematice
K. Trlifajová
CFB UK
25. listopadu 2004
Charakter fyzikálních zákonů
J. Langer
UTF MFF UK
9. prosince 2004
Nekonečně malé a velké veličiny ve fyzice
(a všude kolem nás)
P. Krtouš
ÚTF MFF UK

Poznámky k přednášce:

13. ledna 2005
Riemannova geometrie podle Riemanna
TomášKopf
MÚ SlU Opava

Riemanova varieta je pojem prvořadé důležitosti jak v matematice, tak ve fyzikálních aplikacích, obzvlaště jako předpoklad pro formulaci obecné teorie relativity. Svůj původ má v Riemannově habilitační přednášce, která je i po století a půl fascinujícím dílem, diskutovaným v tomto semináři v konfrontaci s dalším vývojem geometrie.


Další ročníky:


© 7. ledna 2005; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>