Filosofické problémy fyziky
jaro 2002


Proběhlé semináře:

7. března 2002
Úvod do Kantova pojetí prostoru a času
Ivan Chvatík
CTS UK
21. března 2002
Filosofická váhání nad charakterem přírodních zákonů
Jiří Langer
ÚTF MFF
4. dubna 2002
Energie ve fyzice
Jiří Langer
ÚTF MFF
18. dubna 2002
Morálka a právo
Eva Kadlecová
Text k přednášce:
   http://otokar.troja.mff.cuni.cz/seminare/texty/PravoAMoralka/PravoAMoralka.doc
2. května 2002
Jsem feministka?
Kamila Bendová
KL FF ÚK
16. května 2002
Kepler a sněhová vločka
V. Balek
KTF UK Bratislava
(seminář ve slovenštině)

Další ročníky:


© 25. dubna 2002; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>