Filosofické problémy fyziky
podzim 2008


Proběhlé semináře:

9. října 2008
Ernst Mach a jeho význam
J. Langer
ÚTF
23. října 2008
Jak se zavádějí základní fyzikální veličiny
J. Langer
ÚTF
6. listopadu 2008
Klid či pohyb?
Pavel Krtouš
ÚTF

Seznámíme se s aristotelovskou kosmologií a teorií pohybu. Dále si povíme o cestě vedoucí od tohoto pojetí k newtonovské představě o prostoru, čase a dynamice pohybu.

20. listopadu 2008
Čas už není to co býval
Josef Krob
FF MU Brno
4. prosince 2008
Otázka smyslu, smysl otázky : Shakespearův Hamlet
Martin Hilský
FF UK

Prof. Hilský je vynikající překladatel a znalec Shakespearova díla.

15. ledna 2009
Od Newtona k Minkowskému
Jiří Langer, Pavel Krtouš
ÚTF

Jako studijní text je k dispozici úvodní pasáž Newtonových Principií na adrese http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/opohybu/Principia-preamble.pdf. Relevantní pasáže jsou označeny svislou čarou.


Další ročníky:


© 6. ledna 2009; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>