Filosofické problémy fyziky
jaro 2015


Fyzika jako dobrodružství poznání

Proběhlé semináře:

19. února 2015
Astronomie, matka fyziky - cesta od mýtů k vědě
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

26. února 2015
Mezi Keplerem a Newtonem - zrod matematicky formulované mechaniky
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

5. března 2015
Od hmotných bodů ke spojitým polím - odkaz Faradaye a Maxwella
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

12. března 2015
Einsteinova speciální relativita
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

19. března 2015
Gravitace coby deformace prostoru a času
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

26. března 2015
Neurčitost a provázanost - kvantový svět
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

2. dubna 2015
Částice a antičástice - kvantování fyzikálních polí
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

9. dubna 2015
Od principů symetrie k základním interakcím
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

16. dubna 2015
Reverzibilita fyzikálních procesů a šipka času
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

23. dubna 2015
Fázové přechody - od klasického varu ke kvantové supraradiaci
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

14. května 2015
Od chaosu ke komplexitě - „všechnofyzika“
Pavel Cejnar

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu

21. května 2015
Náš kosmos - co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Záznamy přednášky:

Prezentace je k dispozici po zalogování na stránkách předmětu NPOZ008 v SISu


Další ročníky:


© 28. května 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>