Filosofické problémy fyziky
jaro 2007


Proběhlé semináře:

1. března 2007
Různá kritéria existence a jejich důsledky
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK
15. března 2007
Vznik dynamiky
Pavel Krtouš
ÚTF

Seznámíme se s aristotelovskou kosmologií a teorií pohybu. Dále si povíme o cestě vedoucí od tohoto pojetí přes antickou a novověkou astronomii až k newtonovské představě o prostoru, čase a dynamice pohybu.

Jako studijní text je k dispozici úvodní pasáž Newtonových Principií na adrese http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/opohybu/Principia-preamble.pdf. Relevantní pasáže jsou označeny svislou čarou.

29. března 2007
Machův princip
Pavel Krtouš
ÚTF

Navážeme na předchozí seminář a budeme diskutovat povahu Newtonova absolutního prostoru. Vysvětlíme si Machovu kritiku absolutního prostoru a jeho alternativu, dnes označovanou jako 'Machův princip'.

Jako studijní text je k dispozici výňatek z Machovy Mechaniky http://utf.mff.cuni.cz/seminare/texty/opohybu/MachuvPrincip.pdf. Relevantní pasáže jsou označeny svislou čarou.

12. dubna 2007
Jaká matematika se ukrývá v pražském orloji?
M. Křížek
MÚ AV ČR
26. dubna 2007
Struktura vědeckých revolucí
Jiří Langer
ÚTF

Před 45 lety vyšla kniha Thomase Kuhna „Struktura vědeckých revolucí“. Tuto knihu chválí řada vynikajících fyziků i řada filosofů. Interpretace jejího obsahu jsou však velmi rozdílné. Zamyslíme se nad tím, jak probíhají ve fyzice změny „paradigmatu“ a nakolik je Kuhnův pohled výstižný.

10. května 2007
Je elektron reálný?
Jiří Langer
ÚTF
"Elektron je teoretická konstrukce natolik užitečná, že jej téměř můžeme pokládat za reálný." – R. P. Feynman
24. května 2007
Svoboda v přírodě
Petr Hájíček
Institute of theoretical physics, University Bern

Další ročníky:


© 1. října 2007; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>