Filosofické problémy fyziky
jaro 2020


Fyzika jako dobrodružství poznání

Proběhlé semináře:

20. února 2020
Příběh spekter
Od duhy ke svědectví spektrálních čar o jednotě světa
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

27. února 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda I: Temná strana síly a pozemské ničení
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

5. března 2020
E=mc2 a jaderná energie
Epizoda II: Světlá strana síly a kosmické tvoření
Jiří Podolský

Záznam přednášky.

16. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová skutečnost
Pavel Krtouš

Úvod do světa kvantových jevů. Kvantové měření, kvantové vlastnosti, kvantový stav. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice. Základy formalismu.

Záznam přednášky z roku 2017.

17. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová podivnost
Pavel Krtouš

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, zpožděné měření, superpozice makroskopický objektů, Schrödingerova kočka a Wignerova přítelkyně. Realismus vs. instrumentalismus.

Záznam přednášky z roku 2017.

18. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová interpretace
Pavel Krtouš

Skládání systémů, zahrnutí přístroje do popisu. Povaha kolapsu kvantového stavu. Zahrnutí prostředí, dekoherence a efektivní redukce.

Záznam přednášky z roku 2017.

19. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová osobitost
Pavel Krtouš

Neekvivalence klasického a kvantového popisu. EPR paradox, nelokalita korelací, provázanost, lokalita popisu. Úplnost teorie, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti. Využití nelokality provázaných stavů.

Záznam přednášky z roku 2017.

20. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová mnohosvětovost
Pavel Krtouš

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase, šíření kolapsu. Nemožnost interpretace kolapsu jako lokálního procesu. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace. Zahrnutí pozorovatele do popisu, stavy vědomí, rozštěpení na větve vzhledem k pozorovateli, velikost větví, tunelování mezi větvemi.

Záznam přednášky z roku 2017.

21. března 2020
virtuální přednáška
Kvantová intuice
Pavel Krtouš

Feynmanovská formulace, kvantový popis jako pravdivostní ohodnocení výroků. Historie, kvantová nerozlišitelnost a pravidla pro pravděpodobnosti. Dráhový integrál. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence? Dekoherenční funkcionál a podmínka dekoherence.

Záznam přednášky z roku 2017.

14. dubna 2020
virtuální přednáška
Od hmotných bodů ke spojitým polím
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2018.

Virtuální přednáška namísto plánované přednášky Chvála vln – Epizoda I: Poselství elektromagnetických vln.

15. dubna 2020
virtuální přednáška
Gravitační vlny a Nobelova cena 2017
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2017.

Virtuální přednáška namísto plánované přednášky Chvála vln – Epizoda II: Poselství gravitačních vln.

16. dubna 2020
virtuální přednáška
Kosmos jako celek
Co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Záznam přednášky z roku 2017.


Další ročníky:


© 20. dubna 2020; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>