Filosofické problémy fyziky
podzim 2013


Proběhlé semináře:

3. října 2013
Filosofie přírody
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Vliv matematiky a fyziky na teorii poznání.

17. října 2013
Peripetie filosofie vědy
Lukáš Zámečník
Katedra filosofie FF UP Olomouc

Od Vídeňského kruhu k dnešku

31. října 2013
Pojem hmotnosti ve fyzice
Jiří Dolejší, Jiří Langer
MFF UK

Povídání nejen o božské částici

14. listopadu 2013
Hmotnost a setrvačnost v klasické fyzice
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
28. listopadu 2013
Niels Bohr - život a dílo
Filip Grygar
katedra filosofie Universita Pardubice

V ránci semináře bude promítnut dvacetiminutový film s českými titulky, kde Bohr vzpomíná na svůj život i vědeckou práci.

12. prosince 2013
Fyzika a mýtus nekonečna
Peter Zamarovský
FEL ČVUT
9. ledna 2014
Nekonečně velké problémy s nekonečně malými čísly
aneb lze počítat s nekonečny?
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK

Infinitezimální kalkulus byl historicky vybudován na základě intuice pro nekonečně malé veličiny. Při pozdějším exaktním budování matematické analýzy se tato intuice z matematiky do velké míry vytěsnila. Ve fyzice je však nadále hojně užívána.

Moderní matematika má ale nástroje i pro popis nekonečně malých veličin. V přednášce se zmíníme o některých alternativních přístupech, které umožňují koncept nekonečně malých a nekonečně velkých veličin uchopit. Uvedeme i několik aplikací ve fyzice: od triviálních příkladů "nekonečně velkých" útvarů po netriviální příklady z kvantové teorie pole.


Další ročníky:


© 5. ledna 2015; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>