Filosofické problémy fyziky
podzim 2018


Proběhlé semináře:

4. října 2018
Příroda pracuje těmi nejjednoduššími způsoby
aneb
O variačních principech
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

18. října 2018
Vivat vis viva!
aneb
Úvahy o energii
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

1. listopadu 2018
O silném redukcionismu a nezkrotné emergenci
Vladimír Havlík
Filosofický ústav AV ČR

Záznam přednášky.

15. listopadu 2018
K filosofii Richarda Feynmana
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

29. listopadu 2018
Průmyslové osvícenství: vynálezci a továrníci v Birminghamu, 1770-1820
Tomáš Konečný
Ústav hospodářských a sociálních dějin FF UK

Druhá polovina 18. století se na Britských ostrovech nese ve znamení série dramatických změn spojovaných s průmyslovou revolucí. Její výraznou součástí byla aktivita skupiny přátel a podnikatelů, kteří z městečka Birmingham učinily celoevropské centrum průmyslových inovací a vědeckého pokroku, spojeného s novým pojetím poznání. Jestliže se dnes věda v mnoha ohledech zaměřuje na praktickou využitelnost poznatků a jejich aplikaci směrem k zlepšení životní úrovně a zdraví, vděčíme za to právě tomuto neformálnímu kroužku, který dokázal vydělat na své zálibě v experimentech.

13. prosince 2018
Occamova břitva ve filosofii a fyzice
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Záznam přednášky.

10. ledna 2019
Diskrétní (a)symetrie fyzikálních zákonů
Matěj Hudec
ÚČJF MFF UK

Záznam přednášky.


Další ročníky:


© 30. ledna 2019; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>