Filosofické problémy fyziky
podzim 2010


Proběhlé semináře:

30. září 2010
Jak ovlivnila filosofii moderní fyzika?
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
14. října 2010
Od Newtona ke Keplerovi geometricky
Jiří Podolský
ÚTF MFF UK

Studijní text: Od Newtona ke Keplerovi geometricky

11. listopadu 2010
Henri Poincaré a konvencionalismus
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
25. listopadu 2010
Matematika a fyzika v Kantově transcendentální filosofii
Josef Moural
UJEP Ústí nad Labem, UC Berkeley

Bude podán výklad role matematiky a fyziky ve filosofii Immanuela Kanta v jeho vrcholném tvůrčím období, tj. v Kritice čistého rozumu a příbuzných spisech.

9. prosince 2010
Matematika a fyzika v Kantově transcendentální filosofii II
Josef Moural
UJEP Ústí nad Labem, UC Berkeley

Bude podán výklad role matematiky a fyziky ve filosofii Immanuela Kanta v jeho vrcholném tvůrčím období, tj. v Kritice čistého rozumu a příbuzných spisech.

13. ledna 2011
Počítačová lingvistika: od věty k významu a zase zpátky
Markéta Lopatková
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK

Zpracování přirozeného jazyka je poměrně nový, rychle se rozvíjející obor, který nachází široké uplatnění v mnoha aplikacích. Tato přednáška bude věnována počítačovému zpracování (zejména) češtiny. Přiblížíme si problematiku zachycení významu a představíme kolekce jazykových dat – slovníky a korpusy –, které se vytvářejí na MFF UK. Krátce se též seznámíme s některými projekty, které tato data využívají, zejména s projektem strojového překladu mezi češtinou a angličtinou.


Další ročníky:


© 7. března 2011; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>