Filosofické problémy fyziky
jaro 2023


Fyzika jako dobrodružství poznání

Proběhlé semináře:

23. února 2023
Příběh spekter
Od duhy ke svědectví spektrálních čar o jednotě světa
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

2. března 2023
E=mc2 a jaderná energie I
Epizoda I: Temná strana síly a pozemské ničení
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

9. března 2023
E=mc2 a jaderná energie II
Epizoda II: Světlá strana síly a kosmické tvoření
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

16. března 2023
Kvantová skutečnost
Pavel Krtouš

Úvod do světa kvantových jevů. Kvantové měření, kvantové vlastnosti, kvantový stav. Kvantová nerozlišitelnost a superpozice. Základy formalismu.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

23. března 2023
Kvantová podivnost
Pavel Krtouš

Kvantové vlastnosti, realita neměřeného, zpožděné měření, superpozice makroskopických objektů, Schrödingerova kočka a Wignerova přítelkyně. Realismus vs. instrumentalismus.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

30. března 2023
Kvantové interpretace
Pavel Krtouš

Skládání systémů, zahrnutí přístroje do popisu. Povaha kolapsu kvantového stavu. Zahrnutí prostředí, dekoherence a efektivní redukce.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

13. dubna 2023
Kvantová osobitost
Pavel Krtouš

Neekvivalence klasického a kvantového popisu. EPR paradox, nelokalita korelací, provázanost, lokalita popisu. Úplnost teorie, skryté proměnné a Bellovy nerovnosti. Využití nelokality provázaných stavů.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

20. dubna 2023
Kvantová mnohosvětovost
Pavel Krtouš

Lokalizace kolapsu stavu v prostoročase, šíření kolapsu. Nemožnost interpretace kolapsu jako lokálního procesu. Kolaps bez kolapsu: mnohosvětová interpretace. Zahrnutí pozorovatele do popisu, stavy vědomí, rozštěpení na větve vzhledem k pozorovateli, velikost větví, tunelování mezi větvemi.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

27. dubna 2023
Kvantová intuice
Pavel Krtouš

Feynmanovská formulace, kvantový popis jako pravdivostní ohodnocení výroků. Historie, kvantová nerozlišitelnost a pravidla pro pravděpodobnosti. Dráhový integrál. Kudy dál pod štítem dekoherence: kolaps, nerozlišitelnost či konzistence? Dekoherenční funkcionál a podmínka dekoherence.

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

4. května 2023
Chvála vln I
Epizoda I: Poselství elektromagnetických vln
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

11. května 2023
Chvála vln II
Epizoda II: Poselství gravitačních vln
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.

18. května 2023
Kosmos jako celek
Co o něm dnes víme?
Jiří Podolský

Záznam přednášky na kanálu LLionTV.


Další ročníky:


© 3. října 2023; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>