Filosofické problémy fyziky
jaro 2013


Proběhlé semináře:

21. února 2013
Tempus pictus
aneb čas v obrazech a kulturní historii
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
7. března 2013
Zrychlující expanze vesmíru: Nobelovy ceny za fyziku 2011 a 2006
Jiří Podolský
ÚTF MFF UK
21. března 2013
Feynman-Wheelerova elektrodynamika a směr běhu času
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
4. dubna 2013
Teorie proporcí. Od Eudoxa k Dedekindovi
Jindřich Bečvář
KDM MFF UK
18. dubna 2013
Kurt Gödel jako fyzik
Jan Novotný
PF MU Brno

Přednáška je věnována životu a dílu Kurta Gödela se zřetelem k jeho vztahu k rodnému Brnu a k fyzice. Zabývá se hlavně Gödelovými příspěvky ke kosmologii a filosofickými problémy, které jsou s nimi spojeny.

2. května 2013
Banachův-Tarského paradox
aneb "Když má matematik hlad ..."
Karel Houfek
ÚTF MFF UK
23. května 2013
Nomina ante res?
O struktuře fyzikálních teorií
Jiří Langer
ÚTF MFF UK

Další ročníky:


© 11. listopadu 2013; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>