Filosofické problémy fyziky
podzim 2016


Proběhlé semináře:

13. října 2016
O (ne)užitečnosti filosofie
Zdeněk Kratochvíl
PřF UK

Prométheus myslel napřed, Epimétheus až potom, v obou případech to špatně dopadlo. Kdy potřebujeme intelekt? A kdy filosofii?

Kdo od filosofie očekává odpovědi na otázky vědy, dopadne stejně, jako ten, kdo je očekává od náboženství. Filosofie jako prostor mezi náboženstvím, uměním a vědou.

Paradoxní užitečnost filosofie spočívá ve schopnosti otázek po předpokladech a kontextech, ne v tvrzeních.

27. října 2016
Ernst Mach - vědec a filosof
Jiří Langer
ÚTF

Machovy vědecké práce, renesance empirismu, vliv na Alberta Einsteina a na filosofii 20. století.

10. listopadu 2016
Etika a život
Jan Sokol
FHS UK

Je mravní hodnocení opravdu jen lidská a subjektivní či konvenční záležitost, jak často slýcháme, anebo je naopak něčím, co prolíná celou skutečností - přinejmenším její živou částí?

24. listopadu 2016
Máte problémy s časem? Zkuste to bez času!
Jiří Langer, Ota Svítek
ÚTF

Od antických úvah o podstatě pohybu a času, přes novověkou mechaniku a variační principy (zejména Maupertuisův a Eulerův příspěvek k jejich formulaci), po problémy s časem při kvantování gravitace a jeho odvrhnutí propagované Julianem Barbourem.

8. prosince 2016
Světlo a století světla
Jiří Langer
ÚTF

Rozvoj nauky o světle v 18 století. Zpětný vliv vědy na filosofii a politický vývoj. Newton a Voltaire.

22. prosince 2016
seminář se nekoná
12. ledna 2017
Biologický čas
Helena Illnerová
Fyziologický ústav AV ČR

Další ročníky:


© 1. ledna 2017; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>