Filosofické problémy fyziky
jaro 2011


Proběhlé semináře:

24. února 2011
Sjednocuj a panuj!
(Sny o teorii všeho)
Jiří Langer
ÚTF MFF UK
10. března 2011
Sjednocující principy: geometrizace, akce, kvantování I
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
24. března 2011
Sjednocující principy: geometrizace, akce, kvantování II
Pavel Krtouš
ÚTF MFF UK
7. dubna 2011
Klasický a kvantový chaos
Pavel Cejnar
ÚČJF MFF UK
21. dubna 2011
Od Fermiho k elektroslabému sjednocení
Jiří Hořejší
ÚČJF MFF UK
5. května 2011
Maxwell a vznik teorie pole
Bedřich Velický
KFKL MFF UK
26. května 2011
Struny: Slibné Supersymetrické Sjednocení Sil
Martin Schnabl
FzÚ AV ČR

Další ročníky:


© 6. ledna 2012; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>