Filosofické problémy fyziky
jaro 2005


Proběhlé semináře:

3. března 2005
Fyzika a realita I
Smrt éteru a nový pohled na elektromagnetické pole
Jiří Langer
ÚTF
17. března 2005
Fyzika a realita II
V jakém smyslu existují elementární částice
Jiří Chýla
FZÚ AV ČR
31. března 2005
Matematika a společenská volba
Magdaléna Hykšová
ČVUT Fakulta dopravní
14. dubna 2005
Fyzika a realita III
Kvantová realita
Pavel Krtouš
ÚTF
28. dubna 2005
Sylogismy
Kamila Bendová
KL FF UK
12. května 2005
Johannes Kepler
P. Hadrava
AsÚ AV ČR
26. května 2005
Fyzika a realita IV
Kauzalita ve fyzice
Pavel Krtouš
ÚTF

Další ročníky:


© 24. května 2005; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>