Filosofické problémy fyziky
jaro 2008


Proběhlé semináře:

21. února 2008
Psychological Epistemology of Ernst Mach
Dr. Hayo Siemsen
International Study Leader EU-POPBL Project, Emden
(seminář v angličtině)
6. března 2008
Příběh neeuklidovské geometrie
P. Krtouš
ÚTF

Seminář o tom, zda je, zda musí být či zda by měla být geometrie našeho světa euklidovská.

Objev neeuklidovských geometrií je jedna z nejzajímavějších kapitol historie matematiky. Povíme si o tom, jak euklidovská geometrie ovládla na dvě tisíciletí geometrické myšlení a nechtěla pustit na scénu konkurenci. Nastíníme, jak ona konkurence vypadá a co bychom se učili ve škole, kdybychom neuvěřili Euklidovi, že k přímce vede bodem jen jedna rovnoběžka. A pokusíme se pochopit, v jakém vztahu jsou různé geometrie ke geometrii světa kolem nás.

20. března 2008
Prostoročas podle Einsteina poprvé
P. Krtouš
ÚTF

Začátkem 20. století se ve fyzici odehrála zásadní změna v chápání struktury prostoru a času. Do té doby nezpochybnitelný Newtonův absolutní prostor byl Einsteinem rozebrán a provázán s časem v prostoročas speciální teorie relativity. V tomto semináři si pokusíme nastínit základní východiska a důsledky této změny pohledu na prostor a čas.

Materiál k přednášce je částečně k dispozici na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/zizaly/.

3. dubna 2008
Prostoročas podle Einsteina podruhé
O. Semerák
ÚTF

O třech zubech Karla Velikého, nevěstinci paní Müllerové, bláznech na svazích karlovských a geometrii na sféře. Také o minimální vazbě a Einsteinově gravitačním zákonu. Vhodné pro dvourozměrné posluchače.

17. dubna 2008
Prostoročas podle Einsteina potřetí
O. Semerák
ÚTF

O Einsteinových rovnicích tedy až tentorát - hlavně o tom, jak Einsteina překvapila jejich řešení. Před seminářem se pokuste zjistit, zda je okolní prostoročas skutečně zakřivený.

22. května 2008
Prostoročas (už ne pouze) podle Einsteina naposledy
P. Krtouš
ÚTF

V tomto semestru naposledy o struktuře prostoru a času okolo nás. Tentokrát se zaměříme na témata na první pohled patřící spíše do oblasti sci-fi než do vědy. Uvidíme však, že i o červích dírách, warpovém pohonu, strojích času a jiných startrekovských rekvizitách lze říci něco rigorózně v rámci současné teorie gravitace.


Další ročníky:


© 6. ledna 2009; Pavel Krtouš <krtous@mbox.troja.mff.cuni.cz>
© 12. února 2024; vygenerováno pomocí aplikace seminar, verze 2.04 (2003-09-02); správce <Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz>