Speciální teorie relativity a žížalí farma

Mgr. Pavel Krtouš, Ph.D.

Ústav teoretické fyziky MFF UK v Praze

Tato prezentace obsahuje materiál k přednášce, kterou jsem přednesl při několika příležitostech – např. v rámci semináře Filosofické problémy fyziky či cyklu Přednášky z moderní fyziky.

Jedná se o přednášku objasňující na populární úrovni vztah newtonovského a relativistického chápání prostoru a času. Vztah těchto dvou přístupů je vykládán na smyšleném příkladu žížalího světa – modelu, který využívá pouze středoškolské znalosti euklidovské geometrie a přitom do velké míry vystihuje myšlenkový skok mezi klasickou a relativistickou fyzikou.

V prezentaci naleznete kopie blán z přednášky včetně několika nových obrázků nahrazující látku vykládanou na tabuli. Blány jsou doprovázeny stručným textem.

Speciální teorie relativity nelze beze zbytku vyložit na pár stránkách a nelze ji pochopit za pár hodin. Od této prezentace tak nelze čekat, že o teorii relativity poskytne úplnou a dostatečnou informaci. Jejím smyslem je umožnit posluchačům vrátit se k přednášce a rozmyslet si vykládaný materiál v klidu a do větší hloubky. Pro čtenáře, který samotnou přednášku neabsolvoval, může být tato prezentace příliš stručná a možná obtížně pochopitelná. V takovém případě mu doporučuji sledovat aktivity ÚTF MFF UK – přednáška o speciální teorii relativity a žížalí farmě se bude jistě čas od času opakovat.

Vlastní prezentace

Lokální instalace

Prezentaci si můžete stáhnout a instalovat lokálně. Jediné co je potřeba je stáhnout zip soubor zizaly.zip (800kB) a ten rozbalit do k tomu vytvořeného adresáře (mělo by se vytvořit několik souborů a adresář imgs). Pak již stačí otevřít soubor zizaly.html.

Verze pro tisk

Z povahy věci není tato prezentace primárně určená k tisku. Na modernějších prohlížečích by se nicméně při tisku měla automaticky použít verze dokumentu bez tmavého pozadí. Celá prezentace je též k dipozici jako pdf dokument (12MB).

Copyright:

Tento materiál lze používat pro soukromé účely a pro nekomerční pedagogické účely, za podmínky, že bude vždy uveden její autor. Materiál nesmí být bez explicitního souhlasu autora použit jako součást jiných projektů či jako součást jakýchkoli komerčních aktivit.

© 2004, verze 1.03 (2004-10-04); Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>