ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2018pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti a studentky, vážení přátelé, také v roce 2018 si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky. Tentokrát na téma

Fenomén Feynman

1918-1988


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 nebo druhá "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je:

11. 10. Richard Feynman - vědec, učitel, člověk

(prof. P. Cejnar)

V přednášce probereme známá i méně známá období Feynmanova života. Převyprávíme některé z nesčetných historek, které se o Feynmanovi tradují. Hlavně však ukážeme jeho vášnivou touhu po poznání, která zásadním způsobem zasáhla několik oborů fyziky a také ovlivnila představy o tom, jak fyziku správně učit.

25. 10. Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika

(prof. P. Krtouš)

V roce 1945 přichází R. Feynman a J. A. Wheeler s formulací klasické teorie elektřiny a magnetizmu, která je časově symetrická a lze ji chápat jako přímou interakci mezi nabitými částicemi. Ač se nejedná o dnes standardní výklad elektromagnetických jevů, jejich teorie dává zajímavé odpovědi na některé otázky, jako je původ časové asymetrie přírody či povaha základních fyzikálních teorií.

8. 11. Kvantová mechanika podle Feynmana

(prof. P. Krtouš)

V přednášce představíme feynmanovskou formulaci kvantové mechaniky. Namísto složitých vlnových funkcí a operátorů Feynman zformuloval kvantovou mechaniku jako soubor pravidel pro výpočet pravděpodobností výsledků fyzikálních měření. Tato pravidla umožňují získat kvantovou intuici, která se ve formě dráhového integrálu a Feynmanových diagramů stala základem moderní teorie hmoty.

22. 11. Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole

(prof. J. Hořejší)

Feynman patří k hlavním tvůrcům kvantové teorie pole. V přednášce přiblížíme historii jejího vzniku, především zrod kvantové elektrodynamiky, a popíšeme klíčový koncept takzvaných Feynmanových diagramů. Zmíníme i kvantovou teorii slabých interakcí a začátek cesty vedoucí ke standardnímu modelu částic a interakcí.

6. 12. Nanosvět a kvantové počítání

(prof. P. Cejnar)

Feynman byl velký vizionář. Jako jeden z prvních zahlédl obrovské technologické možnosti vyplývající z ovládnutí nanosvěta a ukázal, že principy kvantové fyziky mohou řádově urychlovat výpočetní procesy. Jím předpovězené nanotechnologie a kvantové počítače patří dnes ke klíčovým oblastem pokročilého aplikovaného výzkumu.

20. 12. Feynmanova ztracená přednáška

(prof. J. Podolský)

Dne 13. 3. 1964 měl Richard Feynman výjimečnou přednášku pro studenty Caltechu. Hovořil v ní o pohybu planet kolem Slunce, konkrétně o tom, jak Newton ryze geometrickým postupem ze svého gravitačního zákona odvodil Keplerovu elipsu. Stejně zajímavé je, že tato přednáška byla 30 let ztracena a teprve nedávno její obsah kompletně zrekonstruován.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017


20/7/2018