ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2023pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti, vážení přátelé! Také v roce 2023 si vás dovolujeme pozvat na tradiční (letos 53.) podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky i širší veřejnost, tentokrát na téma


Fyzika na pomezí sci-fiPřednášky letošního cyklu se konají opět na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo "Pelc Tyrolka" autobusem č. 187 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T"vždy ve čtvrtek od 18:15, zpravidla jednou za čtrnáct dní.

Všechny přednášky budou kvalitně nahrány a záznamy poté zveřejněny na kanále LLionTV sítě YouTube. Přímé odkazy budou vždy s odstupem několika dní uvedeny na této stránce.


Plán přednášek je:

2. 11. 2023 May the (Strong) Force be with you: laboratoř CERN dělá sci-fi realitou

(dr. Daniel Scheirich, dr. Martin Rybář, dr. Vojtěch Pleskot)

Mysleli jste si, že vyrobit velký třesk je sci-fi? Nebo že světelný meč existuje jen ve Hvězdných válkách? Nikoliv! CERN umí udělat obojí a ještě mnohem víc!

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/-tEq_S--YXM

16. 11. 2023 Hrátky s časem: dvojčata, trojčata a jejich „paradoxy“

(prof. Jiří Podolský)

Einsteinova speciální a obecná teorie relativity zásadním způsobem změnila naše chápání času. Už víme, že čas není pro všechny stejný a že s ním lze různě manipulovat: zpomalovat ho, deformovat, dokonce zacyklit do „stroje času“. O všech těchto sci-fi efektech budeme hovořit a ukážeme, že při správné aplikaci fyzikálních zákonů žádné paradoxy nevznikají.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/fYLFvVY-4mY

30. 11. 2023 Fyzika a sci-fi z pohledu filozofa

(prof. Josef Krob)

V přednášce si položíme několik otázek a pokusíme se navést k možným odpovědím. Jak lze předpovídat budoucnost obecně? Proč se vážně zabývat sci-fi příběhy? Je možné chápat sci-fi příběh jako myšlenkový experiment? Na několika konkrétních příkladech sci-fi příbězích se pokusíme položené otázky a odpovědi na ně doložit.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/H6IgrAwt_cI

4. 1. 2024 Kvantové provázání světa

(prof. Pavel Cejnar)

Kvantová fyzika umožňuje mnohem silnější propojení částí celku než fyzika klasická. Dochází zde k jevům, které Einstein nazýval „strašidelné působení na dálku“. V přednášce vysvětlíme podstatu tohoto jevu a nastíníme některé jeho sci-fi aplikace jako kvantová teleportace nebo kvantové počítání.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/P1XDbtxBOyk

18. 1. 2024 Umělá inteligence: příslib i hrozba

(ing. Petr Koubský)

V přednášce přiblížíme historicko-společenské souvislosti umělé inteligence a vývoj AI jako vědní dispiplíny. Budeme mluvit o jejich různých aplikacích, jako jsou velké jazykové modely a překladače. A samozřejmě také o nynějších obavách a rizicích.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/LwJYjkctdyU


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018

Předchozí ročník PMF: 2019

Předchozí ročník PMF: 2020

Předchozí ročník PMF: 2021

Předchozí ročník PMF: 2022


3/2/2024