ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2020pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti, vážení přátelé! Také v roce 2020 si vás dovolujeme pozvat na tradiční (letos již 50.) podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Velké teorie a observatoře dnešní fyziky


Přednášky se konají jednou za čtrnáct dní vždy ve čtvrtek od 18:30 ve velké posluchárně N1 v novém pavilónu v areálu Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, adresa V Holešovičkách 747/2, Praha 8.

Všechny přednášky budou živě streamovány zde, protože kvůli celosvětové pandemii onemocnění COVID-19 není osobní účast na přednášce možná. Zároveň budou kvalitně nahrány a záznamy poté zveřejněny na kanále LLionTV sítě YouTube. Přímé odkazy na nahrávky přednášek se vždy s odstupem několika dní objeví na této stránce.

Plán přednášek je:

15. 10. Kosmické poselství elektromagnetických vln

(prof. J. Podolský)

Vlnění elektromagnetického pole nám poskytuje velkou většinu informací o světě kolem nás. V přednášce budeme sledovat enormní pokrok v poznání vesmíru, jakého lidstvo dosáhlo díky konstrukci stále mohutnějších dalekohledů i pozemských a družicových observatoří, které sledují kosmos v mnoha různých oknech elektromagnetického spektra.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/yVgvtSoMpbQ

29. 10. Kosmické poselství gravitačních vln

(prof. J. Podolský)

Před pěti lety v září roku 2015 byly konečně po velkém úsilí mnoha vědců a techniků poprvé detekovány gravitační vlny, jejichž existenci sto let předtím předpověděl tvůrce obecné teorie relativity Albert Einstein. V přednášce popíšeme pozoruhodnou historii tohoto oboru a shrneme, co všechno jsme tímto úplně novým oknem do vesmíru zatím spatřili.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/DWO7vmVwzmE

12. 11. Minulost, současnost a budoucnost částicové fyziky

(prof. R. Leitner)

Hlavní témata přednášky jsou: Od objevů prvních částic do současnosti. Klíčová role mezinárodní laboratoře CERN. Nejdůležitější objevy a nové výsledky s podílem českých odborníků (Higgsův boson, oscilace neutrin). Plány do budoucnosti.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/KN9mXtQidX0


26. 11. Proč a jak pracují čeští fyzikové na celosvětových projektech?

(dr. M. Prouza )

Čeští fyzikové se aktuálně výrazně podílejí na řadě mimořádných projektů s celosvětovým impaktem. Na základě vlastních zkušeností z Fyzikálního ústavu AV ČR budu hovořit o naší práci v nejdůležitějších projektech astročásticové fyziky, jako je Observatoř Pierra Augera (kosmické záření nejvyšších energií), observatoř Cherenkov Telescope Array (vysokoenergetické gama záření), nebo Vera C. Rubin Observatory (dříve LSST, nějvětší pozemní přehlídkový dalekohled v oblasti kosmologie a astronomie). Tyto projekty a způsoby práce v nich porovnám s laserovými centry světového významu ELI Beamlines a HiLASE, která jsou dokonce přímo součástí Fyzikálního ústavu AV ČR.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/95bqr3d8IW0

10. 12. Kosmické poselství částic s ultravysokou energií

(prof. J. Řídký)

Od objevu kosmického záření uběhlo něco málo přes 100 let. Za tu dobu nám poskytlo velké množství informací o Slunci a naší galaxii. Přesto stále existují otázky spojené s částicemi s ultra vysokou energií v řádu 10^20 eV. Dotýkají se vesmíru mimo naší galaxii a zůstávají nezodpovězené. Přednáška stručně rekapituluje historii detekce kosmického záření a dále se věnuje problematice kosmického záření s ultra vysokou energií a současnému stavu této problematiky.

Záznam je k dispozici na YouTube kanále LLionTV, přímý odkaz na videozáznam přednášky je https://youtu.be/7kwFKnUKdIY


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017

Předchozí ročník PMF: 2018

Předchozí ročník PMF: 2019


5/10/2020