ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2001 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie
V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. (02) 2191 2505


I v roce 2001 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Sci-fi? Ne, současná fyzika ...
 

Cyklus je určen především studentům středních škol


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně č. T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

11. 10.  Objekty mikrosvěta: někdy částice, jindy vlny

(dr. J. Podolský)

V úvodní přednášce osvětlíme (na jednoduchém příkladě pokusu se dvěma štěrbinami) jednu z podivuhodných vlastností mikrosvěta, totiž že tentýž objekt se za jistých okolností chová coby částice, zatímco v jiné situaci jako vlna. Současně zavedeme základní pojmový aparát kvantové teorie, který bude užitečný v následujících přednáškách cyklu.

25. 10.  Kvantová teleportace

(prof. B. Velický)

Teleportací se ve sci-fi literatuře myslí "bezprostřední" přenos objektů na dálku, a to bez nutnosti jejich běžného, spojitého přemísťování. Nedávno provedené pokusy ukázaly překvapivou skutečnost, totiž že v kvantovém světě je teleportace nejen teoreticky možná, ale i prakticky proveditelná.

8. 11.  Zpomalování, zastavování a urychlování světla

(dr. A. Kalvová)

Sdělovací prostředky nedávno informovaly, že se vědcům podařilo zpomalit světlo na rychlost jen několika metrů za sekundu, na jistou dobu ho úplně "zastavit", či dokonce "urychlit". V přednášce vysvětlíme, co takové manipulace se světlem fyzikálně znamenají i jak se technicky provádějí.

22. 11. Perpetuum mobile a hranice termodynamiky

(prof. V. Čápek)

Postavit stroj, jenž by " sám od sebe" konal užitečnou práci, je odvěkým snem fantastů a vynálezců. Získávat práci z ničeho (perpetuum mobile 1. druhu) nelze, získávat práci jen z tepelné energie prostředí bez neužitečného přenosu části tepla z teplejší části okolí na studenější (perpetuum mobile 2. druhu) zakazuje klasická fyzika. Osvětlíme hlavní argumenty a zamyslíme se, zda by kvantové efekty přece jen nedovolily termodynamiku ošálit a perpetuum mobile 2. druhu sestavit.

6. 12.  Od červích děr ke strojům času

(dr. P. Krtouš)

V závěrečné přednášce budeme diskutovat možnost existence snad nejoblíbenější rekvizity vědecko-fantastické literatury: stroje času, který by měl umožňovat návraty do minulosti. Ukážeme, že tato problematika je v rámci Einsteinovy relativity v poslední době opravdu seriózně zkoumána.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000


13/9/01