ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2000 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. (02) 2191 2505I v roce 2000 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky, tentokráte na téma

Kvantování a teorie relativity

pilíře teoretické fyziky 20. století

Cyklus je určen především studentům středních škol


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu "A",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

19.10. Kvantová teorie

(prof. B. Velický)

Kvantová teorie umožnila fyzikům popsat podivuhodné jevy a procesy odehrávající se v mikrosvětě. Znamenalo to však provést hlubokou revizi ředy do té doby "přirozených" fyzikálních pojmů a myšlenek. V přednášce naznačíme, v čem tato změna spočívá a k jakým důsledkům vede.

2.11. Částice a kvantová teorie interakcí

(prof. J. Hořejší)

Procedura kvantování byla nejprve použita v kvantové mechanice. Později byla úspěšně aplikována i v tzv. kvantové teorii polí, které popisují vzájemné interakce "elementárních" částic. Předpovědi těchto teorií jsou dnes s velikou přesností ověřovány v urychlovačích.

16.11. Einstein, teorie relativity a kosmologie

(prof. J. Bičák)

V přednášce vysvětlíme základní principy, na nichž je vybudována Einsteinova speciální a obecná relativita. Obě teorie přinesly radikální změnu pohledu na prostor i čas a umožnily začít studovat vesmír jako jeden fyzikální celek.

30.11. Černé díry a gravitační vlny

(dr. O. Semerák a dr. J. Podolský)

Einsteinova teorie se stala základem relativistické astrofyziky. V závěrečné přednášce se zaměříme na dvě její podivuhodné předpovědi: černé díry a gravitční vlny. Rozebereme jejich vlastnosti a ukážeme, že v našem vesmíru opravdu existují.
Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998

Předchozí ročníky PMF: 1999


15/9/00