ÚTFPřednášky z moderní fyziky 1999 

pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. (02) 2191 2505
 Dovolujeme si Vás srdečně pozvat k účasti na pravidelném cyklu přednášek z moderní fyziky pro studenty středních škol pořádaném katedrou teoretické fyziky MFF UK, tentokráte na téma

Fyzika a počítače

V letošním rozsáhlejším cyklu bychom rádi nejen ukázali, ze počítač se stal každodenním věrným a nezbytným pomocníkem téměř každého fyzika, ale i to, ze bez fyzikálního výzkumu by žádných počítačů nebylo. 


Přednášky se budou konat na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: konečná trasy C metra Holešovické nádraží a pak 2. stanice autobusem č. 102, 112, 156 nebo 175 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně T2 v přízemí atriového objektu vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek:

23.9. Počítač jako nástroj fyzika

(průvodce: doc. L. Dvořák)

V této úvodní přehledové přednášce ukážeme, že počítač se stal nezbytným pracovním nástrojem každého moderního fyzika. Pomáhá mu numericky počítat jinak neřešitelné úlohy, dnes již ale také umí upravovat velmi komplikované vzorce. Pomocí počítače fyzik píše své vědecké články a komunikuje s kolegy ve světě prostřednictvím Internetu.

Několik základních odkazů (obecných i zcela konkrétních):

7.10. Kterak počítače pomáhají zkoumat mikrosvět

(průvodce: dr. J. Dolejší)

Bez počítačů bychom nemohli nahlížet do hlubin mikrosvěta. Jejich obyvatelé totiž neradi odhalují svou povahu. Abychom se o nich dozvěděli více, musíme je navzájem srážet v obrovských urychlovačích (např. v CERNu). Při tom se však odehrávají tak složité procesy, že jejich analýzu dokáží zvládnout jen superpočítače.

Množství zajímavých a krásných odkazů lze nalézt na stránce přednášejícího: http://hp02.troja.mff.cuni.cz/~dolejsi/dolejsi.html. Doporučujeme zejména:

21.10. Od atomu k buňkám pomocí počítače

(průvodce: dr. V. Kapsa)

Vlastnosti a chování molekul popisuje kvantová fyzika a chemie. K pozorování, studiu a simulaci konkrétních chemických struktur a procesů je nezbytné použít počítače. Dnes dokážeme tímto způsobem zkoumat i obrovské molekuly (hemoglobin, chlorofyl, bílkoviny, DNA) a dokonce buňky.

Několik odkazů:

4.11. Počítačový portrét nitra Země

(průvodci: doc. C. Matyska, doc. J. Zahradník)

Počítače se staly nezbytným nástrojem geofyziky. Pomáhají nejen třídit a analyzovat seismická data, ale také modelovat procesy, jež se odehrávají pod zemským povrchem. Propojením experimentálních dat a numerických simulací jsme dnes schopni vytvářet prekvapivě podrobný portrét nitra Země.

Informace o geofyzice lze získat na adresách:


18.11. Vesmír v počítači

(průvodci: dr. J. Podolský, doc. V. Karas)

Bez počítačových technologií by nebyla možná ani soudobá astronomie. Ukážeme si řadu zajímavých kosmických objektů a u některých z nich se zmíníme o metodách jejich počítačové simulace. Zaměříme se především na modelování akrečních disků kolem černých děr a problematiku gravitačních vln.

Odkazy, o nichž byla v přednášce řeč :


2.12. O fyzice dnešních počítačů

(průvodci: dr. Ošťádal, dr. P. Sobotík)

V přednášce ukážeme, že moderní počítače by neexistovaly bez základního a aplikovaného fyzikálního výzkumu. Celá řada jejich klíčových komponent (mikroprocesory, paměti, LCD, plazmové obrazovky, CD-ROM atd) je vyráběna pokročilými technologiemi vzešlými z fyzikálního studia polovodičů, tenkých vrstev, plazmatu a optiky.

Odkazy:


16.12. Budoucnost: kvantové počítače

(průvodce: dr. P. Cejnar)

Náš cyklus zakončíme futuristickou přednáškou, v níž se zamyslíme nad budoucností počítačových technologií. Tzv. kvantové počítače by nám mohly poskytnout početní výkon, o kterém se nám zatím ani nesní. Abychom je však dokázali v príštím století technicky realizovat, musíme dnes provádět jejich ryze teoretický fyzikální výzkum.

Odkazy:


Během cyklu přednášek bude možno dohodnout návštěvu specializovaných pracovišt, kde se provádějí počítačové simulace vztahující se k probíraným tématům.Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, KTF MFF UK, tel. (02) 21912505

e-mail: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročníky PMF: 1996

Předchozí ročníky PMF: 1997

Předchozí ročníky PMF: 1998


3/5/99