ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2018pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy

V Holešovičkách 747/2, 180 00 Praha 8, tel. 951 552 505

stručná historieMilí studenti a studentky, vážení přátelé, také v roce 2018 si vás dovolujeme pozvat na tradiční podzimní cyklus přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky. Tentokrát na téma

Fenomén Feynman

1918-1988


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 747/2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak první zastávka "Pelc Tyrolka" autobusem č. 112 nebo druhá "Kuchyňka" autobusem č. 201 nebo - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je:

11. 10. Richard Feynman - vědec, učitel, člověk

(prof. P. Cejnar)

V přednášce probereme známá i méně známá období Feynmanova života. Převyprávíme některé z nesčetných historek, které se o Feynmanovi tradují. Hlavně však ukážeme jeho vášnivou touhu po poznání, která zásadním způsobem zasáhla několik oborů fyziky a také ovlivnila představy o tom, jak fyziku správně učit.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/d6NRMgYtGFU.

25. 10. Feynmanova-Wheelerova časově symetrická elektrodynamika

(prof. P. Krtouš)

V roce 1945 přichází R. Feynman a J. A. Wheeler s formulací klasické teorie elektřiny a magnetizmu, která je časově symetrická a lze ji chápat jako přímou interakci mezi nabitými částicemi. Ač se nejedná o dnes standardní výklad elektromagnetických jevů, jejich teorie dává zajímavé odpovědi na některé otázky, jako je původ časové asymetrie přírody či povaha základních fyzikálních teorií.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/ldPB1qx-hD4.

8. 11. Kvantová mechanika podle Feynmana

(prof. P. Krtouš)

V přednášce představíme feynmanovskou formulaci kvantové mechaniky. Namísto složitých vlnových funkcí a operátorů Feynman zformuloval kvantovou mechaniku jako soubor pravidel pro výpočet pravděpodobností výsledků fyzikálních měření. Tato pravidla umožňují získat kvantovou intuici, která se ve formě dráhového integrálu a Feynmanových diagramů stala základem moderní teorie hmoty.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/PZ-mAXv2gW0.

22. 11. Feynmanovy diagramy v kvantové teorii pole

(prof. J. Hořejší)

Feynman patří k hlavním tvůrcům kvantové teorie pole. V přednášce přiblížíme historii jejího vzniku, především zrod kvantové elektrodynamiky, a popíšeme klíčový koncept takzvaných Feynmanových diagramů. Zmíníme i kvantovou teorii slabých interakcí a začátek cesty vedoucí ke standardnímu modelu částic a interakcí.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/DmJ7EeBlFEs.

Doprovodný text přednášky je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/kvantovka/Feynmanovy_diagramy_v_QFT.pdf.

6. 12. Nanosvět a kvantové počítání

(prof. P. Cejnar)

Feynman byl velký vizionář. Jako jeden z prvních zahlédl obrovské technologické možnosti vyplývající z ovládnutí nanosvěta a ukázal, že principy kvantové fyziky mohou řádově urychlovat výpočetní procesy. Jím předpovězené nanotechnologie a kvantové počítače patří dnes ke klíčovým oblastem pokročilého aplikovaného výzkumu.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/XERC54B0eSs.

20. 12. Feynmanova ztracená přednáška

(prof. J. Podolský)

Dne 13. 3. 1964 měl Richard Feynman výjimečnou přednášku pro studenty Caltechu. Hovořil v ní o pohybu planet kolem Slunce, konkrétně o tom, jak Newton ryze geometrickým postupem ze svého gravitačního zákona odvodil Keplerovu elipsu. Stejně zajímavé je, že tato přednáška byla 30 let ztracena a teprve nedávno její obsah kompletně zrekonstruován.

Videozáznam přednášky je na adrese https://youtu.be/Un0MOt7o6R8.

Doprovodný text přednášky je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/prezentacePMF2018/Jiri_Podolsky_2006_sbornik.pdf.
Jedná se o příspěvek J. Podolského do sborníku Matematika, fyzika - minulost, současnost, XII. seminář o filozofických otázkách matematiky a fyziky, Velké Meziříčí, srpen 2004, editoři A. Trojánek, J. Novotný, D. Hrubý, vydáno 2006, str. 51-60.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 951 552 505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008

Předchozí ročník PMF: 2009

Předchozí ročník PMF: 2010

Předchozí ročník PMF: 2011

Předchozí ročník PMF: 2012

Předchozí ročník PMF: 2013

Předchozí ročník PMF: 2014

Předchozí ročník PMF: 2015

Předchozí ročník PMF: 2016

Předchozí ročník PMF: 2017


20/7/2018