ÚTFPřednášky z moderní fyziky 2009pořádané Ústavem teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze

a Oddělením pro vnější vztahy a propagaci MFF UK
stručná historie

V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8, tel. 2 2191 2505Vážení přátelé, milí studenti, také v roce 2009 si Vás dovolujeme pozvat k účasti na tradičním podzimním cyklu přednášek z moderní fyziky pro středoškoláky, tentokrát na téma

Inspirativní slepé uličky vývoje fyziky


Přednášky se konají na obvyklém místě v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 (doprava: stanice linky C metra "Nádraží Holešovice" a pak druhá zastávka "Kuchyňka" autobusem č. 102 nebo 186 - hned za mostem přes Vltavu ) ve velké posluchárně číslo T2 v přízemí atriového objektu "T",  vždy ve čtvrtek od 18:00.

Plán přednášek je následující:

8. 10. Éter a speciální teorie relativity

(doc. J. Langer)

Již v řecké filozofii se objevila představa éteru, nevažitelné a smyslům nedostupné substance. Koncept přejala i přírodověda: éter měl zaplňovat prostor mezi tělesy a vysvětlovat řadu především optických jevů. Vysvětlíme, proč z hlediska Einsteinovy relativity ztratil éter své opodstatnění.
Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/eter/eter_langer.ppt.

22. 10. Stacionární vesmír versus velký třesk

(doc. J. Podolský)

Standardním kosmologickým modelem je dnes teorie velkého třesku, žhavého zrození expandujícího vesmíru před 13,7 miliardami let. Ještě v roce 1960 však myšlenka velkého třesku musela soupeřit s modelem stacionárního vesmíru, podle něhož se svět sice rozpíná, ale přesto je věčný.
Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/eter/PMF2009.pdf.

5. 11. Začala cesta k atomům u alchymistů?

(prof. V. Karpenko)

Nedávné studium původních alchymických textů naznačilo, že již ve vrcholném evropském středověku se v souvislosti s teoriemi složení hmoty objevily primitivní korpuskulární představy. Ty žily po celou dobu existence alchymie, byly dokonce tématem sporů, a zdokonalené je přebírala vznikající chemie. Musela však vyvrátit klasickou koncepci alchymistů, aby mohla sama nastoupit.

19. 11. Perpetuum mobile a zákony termodynamiky

(dr. O. Bílek)

Sestrojit perpetuum mobile, hypotetický stroj, který by pro svůj chod nepotřeboval žádný vnější zdroj energie anebo by ji čerpal pouze z tepla a s plnou účinností přeměňoval tepelnou energii na práci, je dávný sen mnoha fantastů. Jeho existence je ovšem v rozporu s fyzikálními zákony, konkrétně s prvním nebo druhým zákonem termodynamiky.
Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/eter/Perp-mobile-4.pdf.

3. 12. Vypouštění kvantového džina

(doc. P. Cejnar)

Když Planck a Einstein začátkem 20. století ukázali, že světlo se skládá z kvant energie, fotonů, netušili, že začlenění tohoto poznatku do stavby tehdejší fyziky povede k její naprosté rekonstrukci. Kvantová teorie mikrosvěta se rodila dlouho a některá její tvrzení byla experimentálně ověřena až nedávno. Ale i domněnky, které byly časem vyvráceny, ovlivnily naše představy o mikrosvětě ...
Materiál k přednášce je na adrese http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/eter/dzin.pdf.


Na Vaši účast se těší Jiří Podolský, ÚTF MFF UK, tel. 2 2191 2505

e-mail: podolsky ET mbox.troja.mff.cuni.cz


Předchozí ročník PMF: 1996

Předchozí ročník PMF: 1997

Předchozí ročník PMF: 1998

Předchozí ročník PMF: 1999

Předchozí ročník PMF: 2000

Předchozí ročník PMF: 2001

Předchozí ročník PMF: 2002

Předchozí ročník PMF: 2003

Předchozí ročník PMF: 2004

Předchozí ročník PMF: 2005

Předchozí ročník PMF: 2006

Předchozí ročník PMF: 2007

Předchozí ročník PMF: 2008


7/7/2008